Kuva: Seppo Haavisto

Kesäkuusta alkaen kuntouttavan työtoiminnan ryhmässä toteutettavia toimintamuotoja voidaan taas alkaa toteuttaa. Toteutustavoissa on otettava huomioon yleiset väljyys- ja hygieniaohjeet koronavirustartuntojen estämiseksi.

Vaihtoehtoisia toteutustapoja voidaan jatkaa heinäkuun loppuun saakka, muttei enää asiakkaan ainoana toimintamuotona. Sosiaali- ja terveysministeriö kannustaa kuntia viestimään kuntouttavan työtoiminnan asiakkaille toiminnassa käytetyistä varotoimista koronavirustartuntojen estämiseksi. Tavoite on, etteivät asiakkaat aiheettomasti pelkäisi osallistua toimintaan.

Päivitetty ohje korvaa sosiaali- ja terveysministeriön 8. huhtikuuta antaman ohjeen kunnille kuntouttavan työtoiminnan ja eräiden sosiaalihuollon palveluiden toteutustavoista. Ohjeet ovat voimassa heinäkuun loppuun saakka, ja ne liittyvät ainoastaan epidemia-ajan erikoisjärjestelyihin.

Kunnat vastuussa kuntouttavasta työtoiminnasta

Kunnat ovat vastuussa kuntouttavan työtoiminnan järjestämisestä. Kunta ei voi omilla päätöksillään keskeyttää kuntouttavaa työtoimintaa koronavirustartuntatilanteeseen vedoten, elleivät tartuntatautiviranomaiset erikseen paikallisesti niin määrää tartuntatautilain perusteella.

Moni kunta sulki kuntouttavan työtoiminnan toimintapaikkoja, kun hallitus kielsi yli kymmenen hengen kokoontumiset 16. maaliskuuta 2020. Yleisiä kokouksia tai yleisötilaisuuksia koskevat kokoontumisrajoitukset eivät kuitenkaan koske kuntouttavan työtoiminnan ja sosiaalihuollon palveluja ja toimintamuotoja. Sosiaali- ja terveysministeriön ohjeistuksilla on haluttu vähentää kuntien epätietoisuutta siitä, millaista kuntouttava työtoiminta voi epidemian aikana olla.

Ministeriö on esimerkiksi kannustanut kuntia kehittämään vaihtoehtoisia kuntouttavan työtoiminnan toteutustapoja poikkeustilanteen ajalle yhteistyössä järjestöjen ja muiden toimijoiden kanssa. Kunnat voivat itse päättää, miltä osin ne haluavat jatkaa ministeriön 8. huhtikuuta antamassa ohjeessa tarkoitettuja muita vaihtoehtoisia kuntouttavan työtoiminnan toteutusmuotoja kesä- ja heinäkuissa.

Myönteisiä kokemuksia

Korona-ajan poikkeusjärjestelyt kuntouttavassa työtoiminnassa ovat saaneet osakseen myös kiitosta. Nuorten Ystävien valmennuspajat, Mahikset, Jyväskylässä ja Muhoksella tavoittivat jopa enemmän asiakkaita kuin normaalioloissa. Uusien asiakkaiden tavoittamisen lisäksi myös vanhojen asiakkaiden käyntipäivät lisääntyivät.

– Osa ihmisistä pystyy peilaamaan ajatuksiaan paremmin oman kodin rauhassa kuin ryhmätapaamisissa. Etätoiminnasta puuttuu myös ryhmässä olemisen paine. Näin on noussut esiin uusia ajatuksia vaikeistakin aiheista, sanoo Vastaava työhönvalmentaja Anne Ollikainen, Muhoksen Mahikselta.

Etäkuntouttava työtoiminta on tapahtunut Mahiksilla netissä Discord-alustalla ja puhelimitse. Lisäksi joillain asiakkailla on ollut henkilökohtaisia tapaamisia, vaikka ryhmätoimintaa ei ole järjestetty. Etänä on tavoitettu ihmisiä, joiden etäisyyden tai muun syyn vuoksi on ollut vaikea osallistua tavalliseen toimintaan. Ollikaisen mukaan nyt onkin toiveena, että myös heinäkuun jälkeen saataisiin jatkaa etäohjausta.

Usein toimivin malli on etäohjauksen ja livetapaamisten yhdistäminen. Asiakas voi kotona esimerkiksi pitää liikuntapäiväkirjaa tai tehdä muita tehtäviä. Myöhemmin näitä voidaan käydä läpi myös ryhmätapaamisissa.

– Toivomme, että saamme jatkossa luvan tehdä etänä kuntouttavaa toimintaa, sillä se on nostanut ihmisiltä esiin uusia kiinnostavia ajatuksia. Haluamme pitää kiinni uusista toimintamuodoista. Myös toisiin liittymisen tarve on tullut nyt vahvemmin esiin. Halutaan kokea kuuluvansa johonkin yhteisöön.

Valtava digiloikka

Kun kuntouttava työtoiminta on viety verkkoon, on tapahtunut myös suuri digiloikka. Kaikille asiakkaille verkossa toimiminen ei ole ollut tuttua, mutta moni on lähtenyt ennakkoluulottomasti kokeilemaan verkkotyöskentelyä. Discord oli vieras myös henkilökunnalle.

– Olemme saaneet asiakkailta paljon apua discordin kehittämiseen. On myös asiakkaiden toive, että discord pysyy mukana ohjauksessa jatkossakin, sanoo vastaava työvalmentaja Kati Pajunen Jyväskylän Mahikselta.

Pajunen kiittelee Jyväskylän kaupunkia siitä, kuinka nopeasti kaupunki antoi linjauksensa kuntouttavan työtoiminnan järjestämisestä ministeriön ohjeiden jälkeen.

– Kaupunki on mennyt asiakkaiden kokemus edellä. Tästä on seurannut paljon hyvääkin: digiloikka on ollut valtava sekä asiakkaille että meille työntekijöille. Olemme oppineet paljon uutta.

Vaikka 50 ihmisen ryhmätapaamiset ovat nyt mahdollisia, ei kuntouttavaan työtoimintaan voida Pajusen mukaan vielä käytännössä ottaa sisään niin suurta määrää ihmisiä. Tilat eivät riitä niin monelle, kun turvavälit huomioidaan.

Nyt ollaan kuitenkin siirtymässä eräänlaiseen hybridivalmennukseen, joka yhdistelee etä- ja lähiohjausta. Pienemmissä ryhmissä kokoonnutaan paikan päällä ja tapaamisia myös kuvataan reaaliajassa Discordiin.

– Monen asiakkaan toive on, päästä mukaan sekä etä- että lähiohjaukseen.

Julkiset sisätilat aukeavat

Sosiaali- ja terveysministeriön uudet ohjeet kunnille perustuvat valtioneuvoston 6. toukokuuta antamaan periaatepäätökseen. Sen mukaan nyt suljettuna olevat julkiset sisätilat avataan kesäkuussa hallitusti ja asteittain epidemiatilanteen helpotuttua.

Tämä koskee myös kuntouttavaa työtoimintaa ja työkeskuksia sekä eräitä muita ryhmämuotoisia sosiaalihuollon palveluja. Tällaisia voivat olla esimerkiksi sosiaalisen kuntoutuksen tai vammaisten henkilöiden työ- ja päivätoimintaan liittyvät ryhmämuotoiset toiminnot.

Avatar
Matilda Jokinen
matilda.jokinen@kuntalehti.fi
Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

*