Keskustan kansanedutaja Katri Kulmuni haluaa avata ratkaisun päivystyssairaaloista. (Kuva: Kunta.tv)

Länsi-Pohjan sairaalaratkaisua perataan vielä eri tahoilla. Tornion kaupunginvaltuustossa ulkoistamista vastustanut keskustan torniolainen kansanedustaja Katri Kulmuni vaatii Suomenmaassa, että Länsi-Pohjan on saatava pitää julkinen päivystävä sairaalansa.

Pihlajalinna on valittanut markkinaoikeuteen sairaanhoitopiirin päätöksestä. Siitä on tehty myös oikaisuvaatimus. Valtion viranomaisetkin selvittävät sairaanhoitopiirin ulkoistuspäätöksen lainmukaisuutta.

– Maa­kun­nil­le, jois­sa on täl­lä het­kel­lä kak­si yh­teis­päi­vys­tä­vää kes­kus­sai­raa­laa, pi­tää mah­dol­lis­taa kah­den sai­raa­lan mal­li myös jat­kos­sa, Kulmuni esittää.

Tällaisia maakuntia ovat hänen mukaansa Lappi ja Etelä-Savo, eli Kulmunin esitys koskee myös Savonlinnan sairaalaa.

MainosKul­mu­nin mu­kaan kah­den sai­raa­lan mal­li voi­tai­siin var­mis­taa ke­vääl­lä edus­kun­nan kä­sit­te­lyyn tu­los­sa ole­van ter­vey­den­huol­to­lain päi­vit­tä­mi­sen yh­tey­des­sä.

- Kah­den kes­kus­sai­raa­lan mal­li on mah­dol­lis­tet­ta­va lais­sa jat­kos­sa­kin. Päi­vi­tet­tä­väk­si tu­le­vas­sa ter­vey­den­huol­to­lais­sa täy­tyy näil­le maa­kun­nil­le mah­dol­lis­taa yh­den si­jaan use­am­pi yh­teis­päi­vys­tä­vä kes­kus­sai­raa­la, Kul­mu­ni sa­noo Suomenmaassa.

Tunnettuja paikkakuntien välisiä sairaalakiistoja ovat olleet Vaasan ja Seinäjoen välillä tehty valinta laajan ympärivuorokautisen sairaalan sijoittumisesta. Siinä Seinäjoki veti pitemmän korren. Myös Kymenlaaksossa Kotkan ja Kouvolan välillä kilpailtu palveluista.

Pihlajalinnan mukaan kilpailutuksessa on ollut useita epäkohtia. Kilpailutuksen voitti Mehiläinen. Tarjouksen jättivät myös Attendo ja Terveystalo.

 

 

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Aiemmat kommentit

  1. Onko ”keskussairaala” -status tässä jotenkin määräävä. Oulaisissa on Oulaskankaan sairaala, joka palvelee päivystyssairaalana suurempaa väestöpohjaa kuin esimerkiksi Länsi-Pohja tai Kainuun keskussairaala. Oulaskangas on entinen aluesairaala, joka on nykyisin Oulun yliopistollisen sairaalan yksikkö. Päivystysasetusta pitää tarkastella myös tästä näkökulmasta: Sairaalan merkitys määräytyy sen perusteella, mikä on sen alueella oleva väestö, ei jäädä kiinni sairaalan status -luokituksiin.
    Olisiko ajatusta, jos otettaisiin palveluiden käyttäjät keskiöön?

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

*