Sosiaali- ja terveysministeriö ja valtiovarainministeriö saivat määräaikaan mennessä 502 lausuntoa itsehallintoalueuudistuksesta ja sote-uudistuksen askelmerkeistä, jotka piirrettiin hallituksen marraskuussa tekemien linjausten jälkeen.

Hallituksen suunnittelema malli, jossa 18 itsehallintoalueesta – nyttemmin maakunnasta – 15 järjestää sote-palvelut itse ja kolme yhteistyössä toisen alueen kanssa, saa kritiikkiä valtaosalta asiaan kantaa ottaneista tahoista.

Aluejakoa pidetään vielä yleisesti sekavana, ja tarkka kannanotto koetaan vaikeaksi, kun järjestelyistä ei ole tarkkaa tietoa.

Toteutus halutaan yhdenmukaiseksi

Ministeriöiden tiedotteen mukaan kritiikin keskeisenä sisältönä on näkemys, että sosiaali- ja terveyspalvelut tulisi toteuttaa yhdenmukaisesti kaikilla itsehallintoalueilla.

– Keino tähän pääsemiseksi vaihtelee lausunnoissa. Yhtäältä katsotaan, että kaikkien 18 itsehallintoalueen tulisi saada järjestämisvastuu, lausuntoyhteenvedossa sanotaan.

– Toisaalta katsotaan, että itsehallintoalueiden määrää tulisi pienentää. Alueiden määrän pienentämistä koskevat ehdotukset vaihtelevat 15 alueesta aina 5 alueeseen. 12 aluetta on yleisimmin ehdotettu itsehallintoalueiden määrä tässä yhteydessä.

18/15-mallilla rahoituksen, integraation, itsehallinnon ja palvelujen järjestämisen pelättiin muodostuvan vaikeiksi tällä ratkaisulla.

– Eri asemaan joutuvien itsehallintoalueiden väestön vaikutusmahdollisuuksia pidettiin muita vähäisempinä ja tämän nähtiin aiheuttavan ongelmia järjestelmän perustuslain mukaisuudessa, yhteenvedossa sanotaan.

Sekavuus ja vaillinaisuus
vaikeuttavat lausumista

Aluejaon (18/15/12/5) epäiltiin myös ruokkivan kilpavarustelua.

– Erittäin monissa lausunnoissa katsottiin, ettei yhteistyötä sote-järjestämisessä pitäisi organisoida lakisääteisesti yhteisiksi toimielimiksi, yhteenvedossa todetaan.

Myönteisesti 18/15-ratkaisuun suhtautuvissa lausunnoissa yhteistyömallia pidettiin perusteltuna pienten maakuntien rajallisen kantokyvyn vuoksi ja sen katsottiin turvaavan yhtäläiset palvelut silloin, kun itsehallintoalueita on 18. Ehdotettua muutosta pidettiin monessa kriittisessäkin lausunnossa myönteisenä siitä näkökulmasta, että järjestäjien määrä vähenee joka tapauksessa.

Lausunnon antoi 296 kuntaa, 35 sosiaali- ja terveydenhuollon kun-tayhtymää, 18 maakunnan liittoa, 21 muuta kuin sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymää, 60 järjestöä sisältäen myös poliittiset puolueet, 33 valtion viranomaista tai asiantuntijalaitosta sekä 39 muuta lausunnon antajaa.

Linkki lausuntoyhteenvetoon

Juttua päivitetty 19.2. klo 7.15: Toisin kuin jutussa aiemmin sanottiin, 12 sote-aluetta ei ollut lausunnoissa suosituin vaihtoehto, vaan suosituin niiden parissa, joiden mielestä itsehallintoalueiden määrän pitäisi olla pienempi kuin 18.

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

*