Kuva: Ville Miettinen

Sote-uudistuksessa alueelliset ja kuntakohtaiset erityispiirteet ja tarpeet tulisi huomioida koko maassa, ei ainoastaan Uudellamaalla, linjaa Kuntaliitto lausunnossaan Uudenmaan erillisratkaisusta.

Tämä huomioiminen voitaisiin Kuntaliiton mukaan toteuttaa  mahdollistamalla maakuntien ja kuntien välinen tehtävien järjestämisvastuun siirrosta sopiminen. Kuntaliitto on vaatinut järjestämisvastuuseen joustoa mm. syksyllä. Sosiaali- ja terveysmininisteriö ei ole selvittänyt järjestämisen jakamisen mahdollisuuksia, mutta se on selvittänyt kyselyllä kuntien näkemyksiä mahdollisuuksista tuottaa sote-palveluja. Tänään julkistetussa selvityksen loppuraportissa todetaan reunaehtojen kuntien tuottajaroolille muodostuvan tiukoiksi. Raportissa ei käsitelty lainkaan järjestämistä.

– Alueelliset ja kuntakohtaiset erityispiirteet ja tarpeet tulisi huomioida koko maassa, ei ainoastaan Uudellamaalla. Hallitusohjelman mukaisessa itsehallinnollisiin alueisiin pohjautuvassa sote-rakenteessa olisi tämä Uudenmaan ulkopuolella näkemyksemme mukaan parhaiten toteutettavissa tekemällä nk. perusratkaisusta erityispiirteet ja alueiden ja kuntien välisen työnjaon mahdollistava, Kuntaliiton lausunnossa todetaan.

– Lisäksi erillisratkaisu tulee huomioida omaisuussiirtoja, kiinteistöjen hallintaratkaisuja sekä niitä koskevaa lainsäädäntöä valmisteltaessa.

Joulun alla julkaistuissa suunnitelmissa Uudellemaalle esitetään erillisratkaisua, jossa olisi jaettu viiteen – Helsinkiin ja neljään muuhun itsehallintoalueeseen, jotka järjestäisivät sote-palvelunsa itse. Esitys lähti lausuntokierrokselle tammikuussa. Kuntaliiton mukaan jatkovalmistelun pohjaksi ehdotettu malli ottaa huomioon Uudenmaan erityiset olosuhteet ja palvelutarpeet sekä mahdollistaa tarpeenmukaisten ja riittävien sote-palveluiden turvaamisen.

Jo erillisratkaisuesityksen julkistamisen yhteydessä nousi esiin huoli siitä, millainen soten rahoitusratkaisusta tulee. Rahoituratkaisusta on mahdollisesti tulossa tietoa lähikuukausina. Sen puuttumisen luomiin haasteisiin kiinnittää huomiota myös Kuntaliitto lausunnossaan, jonka mukaan rahoitusratkaisun avoimuus hankaloittaa Uudenmaan erillisratkaisun ja sen vaikutusten arviointia.

– Mikäli uudistuksessa toteutettava sote-palveluiden järjestämisen rahoituksen siirto toteutetaan kaikkien kuntien tuloveroprosenttia alentamalla yhtä monella prosenttiyksiköllä, vaikuttaa tämä negatiivisesti useimman Uudenmaan kunnan verotulokehitykseen ja siten rahoitusasemaan keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä.

– Tämä tulee ottaa huomioon kuntien valtionosuusjärjestelmässä, jotta kuntien elinvoimaisuus ja kasvavat investointitarpeet voidaan turvata myös jatkossa. Valtionosuusjärjestelmään on mahdollista sisällyttää esimerkiksi väestömuutoksia ja verotulomenetyksiä pidemmällä aikavälillä kompensoivia laskentaperusteita. Edellä mainittujen muutosten valmistelu tulisi käynnistää yhteistyössä kuntien kanssa välittömästi, Kuntaliiton lausunnossa vaaditaan.

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

*