Kuntaliiton mielestä maakuntalaissa tulisi luopua valtakunnallisen ICT-palvelukeskuksen käyttövelvoitteesta.

”Tietohallintoa ja ICT-ratkaisuja koskevien valmistelutehtävien riittävän rahoituksen puute uhkaa hidastaa ja pahimmillaan pysäyttää koko uudistuksen etenemisen jo vuoden 2017 aikana”, todetaan Kuntaliiton eduskunnan sote-valiokunnalle antamassa lausunnossa.

ICT-valmisteluun on tällä hetkellä myönnetty vajaat 10 miljoonaa euroa mutta tarve loppuvuonna on moninkertainen.

Maakuntien muodostamiseen ja palvelujen jatkumisen turvaamiseen liiittyvien välttämättömien ICT-kustannusten määräksi vuosina 2018-2020 on arvioitu 500 miljoonaa euroa. Tästä merkittävä osa tarvitaan jo vuoden 2017 puolella, Kuntaliitto toteaa lausunnossaan.

”Tämän lisäksi nykyisten tietojärjestelmien uudistamisen kustannukset pidemmällä aikavälillä vuosina 2018-2026 ovat arviolta 1-2 mrd. euroa. Vertailuna todettakoon, että maakunnille siirtyvien tehtävien ICT-menot ovat vuositasolla (2016) yhteensä arviolta 650 miljoonaa euroa.”

”Tilanteessa, jossa palveluiden järjestämis- ja tuotantovastuut ovat siirtymässä uusille organisaatioille, ei lisäinvestointitarpeita voida jättää kuntien ja kuntayhtymien kannettavaksi”, Kuntaliitto muistuttaa.

Lisäkustannuksia uhkaa syntyä valinnanvapauslaista, jossa Kuntaliiton mukaan on riski siitä, etttä ICT-ratkaisujen pirstaloituvat ja toteutusrakenteesta tulee kustannustehoton. Hallitusohjelman tavoitteena on nimenomaan ollut vähentää tietojärjestelmien määrää.

Maakunnissa on jo käytössä ja kehityksessä alueellisia tietojärjestelmiä, joihin on investoitu merkittävästi.

”Mikäli lainsäädännöllä ei selkeästi mahdollisteta maakunnallisesti yhtenäisten asiakas- ja potilastietojärjestelmien hyödyntämistä, uhkaa tämä kasvattaa entisestään uudistuksen edellyttämiä investointitarpeita ja heikentää monituottajamalissa tarvittavan asiakas- ja palveluketjujen yhteensovittamisen edellytyksiä”, Kuntaliitto varoittaa.

Lisäksi Kuntaliitto katsoo, että maakuntalakiesityksessä säädetystä valtakunnallisen ICT-palvelukeskuksen käyttövelvollisuudesta tulisi luopua.

Maakuntalain mukaan maakunnilla on kolme valtakunnallista palvelukeskusta; toimitila- ja kiinteistöhallinnon palvelukeskus, talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus sekä tieto- ja viestintäteknisten palveluiden palvelukeskus.

Maakuntalain 119 §:ssä säädetään maakunnille ja niiden tytäryhteisöille velvollisuus käyttää palvelukeskusten palveluja. Lisäksi tieto- ja viestintäteknisten palvelujen palvelukeskuksen tulee ylläpitää ja tarjota palveluita myös maakunnan järjestämisvastuulle kuuluvia sosiaali- ja terveyspalveluja tuottaville yhteisöille, säätiöille ja itsenäisille ammatinharjoittajille.

Kuntaliiton mukaan ehdotukset ovat poikkeuksia hankintalainsäädännön ja kilpailulainsäädännön pääsäännöistä ja ehdotettu erityisasema voi muodostua ongelmaksi tilanteessa, joissa palvelukeskuksen käyttövelvoitteen piiriin kuuluva toiminta sisältää palveluita, joissa on lukuisia markkinaehtoisia palvelun tuottajia.

”Palvelukeskuksen käyttövelvoitteesta nykyisessä muodossaan tulisi luopua kilpailuneutraliteetin sekä maakuntien palvelukeskusta koskevan omistajaohjauksen mahdollistamiseksi”, Kuntaliitto katsoo.

Kuntaliiton lausunto sote-valiolikunnalle digitalisaatiosta, ICT-palveluista ja tietohallinnosta

Lue myös:

Kuntaliiton Vainio: Puolen vuoden lisäaika tietojärjestelmille täysin riittämätön

Maakunnat ärähtivät: Rahoituksen puute uhkaa alueuudistusta

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

*