Liiton sote-lausunnossa esitetään useita täsmennyksiä järjestämislakiin.

Kuntaliitto vaatii, että kuntien maksuosuuksien määräytymisperusteista säädetään esitettyä yksityiskohtaisemmin. Kuntaliiton hallitus antoi lausuntonsa hallituksen sote-järjestämislakiesityksestä torstaina.

Liiton mukaan rahoitusjärjestelmän tulisi olla pitkällä aikavälillä ennakoitavissa ja erityyppisiä kuntia oikeudenmukaisesti kohteleva.

– Sote-uudistuksen on noudatettava julkisten palvelujen rahoitusperiaatetta, ja kunnille on turvattava taloudelliset edellytykset suoriutua niistä tehtävistä, joita niille säädetään, Kuntaliiton tiedotteessa todetaan.

Kuntaliitto esittää myös, että sote-alueen rahoitusjärjestelmän muutokselle tulisi viiden vuoden siirtymäaika.

Kuntaliitto pitää välttämättömänä asiaan liittyvien perustuslaillisten kysymysten selvittämistä.

– Kuntien itsehallinnon suojan sisältämän kansanvaltaisuusperiaatteen kannalta on ongelmallista päätösvallan siirtyminen kuntalaisten valitsemilta valtuustoilta kuntien yhteistoiminnan piiriin, Kuntaliiton lausunnossa todetaan.

Esityksen mukaan sote-alue päättäisi muun muassa tuotantovastuussa olevat kunnat ja kuntayhtymät, niiden tehtävät sekä niiden rahoituksen.

– Tämä olisi ristiriidassa sen kanssa, että perustuslain mukaan kunnille annettavista tehtävistä tulee säätää lailla, Kuntaliitto näkee.

Hallintoneuvostot sote-alueille

Kuntaliiton lausunnossa odotetaan lukuisia muitakin täsmennyksiä sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämiseen tulevassa viiden sote-alueen mallissa.

Kuntaliitto esittää harkittavaksi sote-alueelle poliittisesti edustavaa hallintoneuvosto-tyyppistä elintä laajan yhtymäkokouksen ja suppean hallituksen väliin. Kaikkien alueen kuntien ja poliittisen edustavuuden yhdistäminen yhtymäkokouksessa olisi vaikeata.

Esitysluonnoksen mukaan sosiaali- ja terveysalueella sekä tuottamisvastuussa olevalla kunnalla tai kuntayhtymällä on oltava riittävät voimavarat lain edellyttämien tehtävien hoitamiseen. Kuntaliitto edellyttää, että tätä täsmennetään viittauksella kuntatalousohjelmaan ja sote-kustannusten hallintajärjestelmään, joilla sovitetaan yhteen kuntien tehtävät ja velvoitteet sekä niiden rahoitus.

Lisäksi Kuntaliitto korostaa, että sosiaali- ja terveyspalvelujen ja kunnan muiden toimialojen väliseen yhteistyöhön tulee kiinnittää erityistä huomiota.

Kunnille tulee vastuu hyvinvointia ja terveyttä edistävästä toiminnasta. Yhteistyö sosiaali- ja terveyspalvelujen, työllistymistä edistävien yhteispalvelujen sekä opetus-, koulutus-, kulttuuri- ja liikuntapalvelujen kesken on ensiarvoista.

Sote-alueen roolin tulee Kuntaliiton mukaan olla strateginen.

– Tuotantotapoihin liittyvät operatiiviset ratkaisut tulee voida tehdä tuotantoalueella, jotta alueelliset erot ja muiden toimialojen työ voidaan ottaa huomioon. Tuotantovastuussa olevan kunnan tai kuntayhtymän tulee myös voida päättää palvelujen hankinnasta ja palvelusetelin käytöstä sote-alueen asettamissa raameissa, Kuntaliitto katsoo.

Miettinen Ville
Miettinen Ville
ville.miettinen@kuntalehti.fi
Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

*