Uuden hankkeen tavoitteena on selvittää kuntien ja hyvinvointialueiden lapsibudjetointia ja luoda vaihtoehtoisia malleja, joiden avulla lapsibudjetointia voidaan toteuttaa. Hankkeen tavoitteena on vahvistaa lasten oikeuksien toteutumista ja tietoperusteista päätöksentekoa. Kuva: Ville Miettinen

Kunnat, kuntayhtymät ja sairaanhoitopiirit voivat vastata perjantaihin saakka kyselyyn, jossa tiedustellaan kehittämiskohteita ja kerätään tietoa lapsibudjetoinnin nykytilasta.

Valtiovarainministeriö päätti maaliskuun alussa hankkeesta, jossa pyritään luomaan malleja lapsibudjetoinnin ja toteumatietojen seurantaan kunnissa ja hyvinvointialueilla.

Lapsibudjetointi tarkoittaa kunnan, hyvinvointialueen tai valtion talousarvion tarkastelemista lapsen oikeuksien näkökulmasta, jolloin kohteena on lapsiin ja perheisiin kohdistuvien talousarviomenojen ja -tulojen seuranta.

Valtiosihteeri Maria Kaisa Aulan mukaan lapsibudjetoinnin kehittäminen on erityisen ajankohtaista sote-palvelujen siirtyessä hyvinvointialueiden järjestettäväksi.

-On tärkeä mahdollistaa tiedolla johtaminen niin, että pystymme arvioimaan, minkä verran lapsiin, nuoriin ja perheisiin on eri hallinnon tasoilla kohdennettu varoja ja millaisia vaikutuksia näillä panostuksilla on saatu aikaan. Kehitystyö mahdollistaa parhaimmillaan lasten hyvinvoinnin kokonaisvaltaisen johtamisen hallinnonaloista ja -tasoista riippumatta.

-Lapsibudjetoinnin kehitystyötä on tehty yksittäisissä kunnissa jo pitkään, mutta tarve laajemmalle keskustelulle on ilmeinen, Aula sanoo tiedotteessa.

VM:n aiemmassa hankkeessa työryhmä selvitti ja valmisteli lapsibudjetoinnin pilotointia valtion talousarviossa sekä teki ehdotuksia kuntia ja hyvinvointialueita koskien.

Työryhmä piti hyvänä, että lapsibudjetointia edistetään vapaaehtoisuuden pohjalta sekä kehitetään erityisesti toteumatietojen, kuten talous- ja toimintatietojen, seurantaa ja raportointia.

Kuntien ja hyvinvointialueiden lapsibudjetoinnin hankkeen selvityshenkilöinä toimivat oululaiset Mika Penttilä ja Juha Aho. Selvityshenkilöt keräävät alkuun verkkokyselyllä tietoa lapsibudjetoinnista ja toteumatiedoista. Selvityshenkilöiden on määrä luovuttaa hankkeen loppuraportti VM:lle 31.8.2022 mennessä.

Linkki kyselyyn

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

*