Koronaepidemia on korostanut olemassa olevia palvelujärjestelmän puutteita ja eriarvoisuutta entisestään, tuoreen kyselyn yhteenvedossa todetaan. Kuva: Ville Miettinen.

Lastensuojelun asiakkaiden määrä on lisääntynyt ja lastensuojeluilmoitusten määrä on kasvanut selvästi koronaepidemnian aikana, käy ilmi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ja Lastensuojelun Keskusliiton (LSKL) teettämästä kuntakyselystä.

Kyselyyn vastasi 85 kuntaa ja 18 kuntayhtymää. Vastanneista kunnista 40 prosenttia arvioi lastensuojelun asiakkaiden määrän lisääntyneen koronan takia ja 47 prosenttia kertoo lastensuojeluilmoitusten määrän kasvaneen.

Vastenneista kunnista 63 prosenttia arvioi, että lasten mielenterveysongelmiat ovat lisääntyneet koronaepidemiaa edeltävään aikaan verrattuna. Vastaavasti 55 prosenttia kunnista arvioi, että vanhemmilla on aiempaa enemmän mielenterveysongelmia.

– Mielenterveysongelmien kasvu on huolestuttavaa. Lasten ja nuorten mielenterveyspalvelujen saatavuuteen pitää kiinnittää eritystä huomioita koronakriisin jälkihoidossa, toteaa THL:n erikoistutkija Pia Eriksson tiedotteessa.

Kyselyn mukaan lastensuojelun asiakkaiden sosiaali- ja terveyspalvelujen saatavuus heikkeni koronaepidemian vuoksi kuluneena talvena verrattuna syksyyn 2020.

– Erityisen haastavana näyttäytyy lasten- ja nuorisopsykiatrian sekä koulutoimen ja oppilashuollon palveluiden heikko saatavuus lastensuojelun asiakkaille. Lasten ja nuorten hyvinvointiin tulee panostaa koulussa kiinnittämällä huomiota erityisesti oppilashuollon resursseihin, sanoo erityisasiantuntija Annukka Paasivirta Lastensuojelun Keskusliitosta.

Aineisto kerättiin kunnille suunnatulla sähköisellä kyselyllä aikavälillä 15.3.2021–29.3.2021. Tarkasteltavaksi ajanjaksoksi määriteltiin 1.12.2020–28.2.2021.

Palveluntarve oli kasvanut verrattuna syksyllä tehtyyn kyselyyn. Tuolloin 33 prosenttia vastanneista arvioi, että uusien asiakkaiden määrä lastensuojelussa oli kasvanut,

Vielä enemmän olivat yleistyneet mielenterveysongelmat: Syksyllä 39 prosenttia vastanneista kunnista arvioi lasten mielenterveysongelmien lisääntyneen – talvella osuus oli siis jo 63 prosenttia. Vanhempien vastaava kasvu oli syksyn 32 prosentista talven 55 prosenttiin.

Kyselyraportin yhteenvedon mukaan mielenterveysongelmien lisäksi huolestuttava tulos ja muutos syksyn kyselyyn verrattuna olivat kuntien arvio koulutoimen ja oppilashuollon tekemien lasten-suojeluilmoitusten lisääntymisestä yhdistettynä koulutoimen ja oppilashuollon palveluiden saatavuuden haastavuuteen. Raportin laatiojioiden mukaan kysely vahvistaa osaltaan tarvetta panostaa lasten ja nuorten hyvinvointiin kouluissa.

– Koronaepidemian vaikutuksia lastensuojeluun on vaikea arvioida osittain sen vuoksi, että monet lastensuojelun piirissä olevat lapset ja perheet ovat olleet haavoittuvassa asemas-sa jo ennen koronaepidemiaa. Lastensuojelu vastaa normaalioloissakin yhteiskunnan eriarvoisuuden haasteisiin ja palvelujärjestelmän puutteisiin. Sitä, mitkä ilmiöt johtuvat koronaepidemiasta ja mitkä ilmiöt liittyvät pitkäaikaisiin rakenteellisiin tai palvelujärjes-telmän ongelmiin, on haastavaa arvioida. Varmaa kuitenkin on, että koronaepidemia on korostanut olemassa olevia palvelujärjestelmän puutteita ja eriarvoisuutta entisestään, raportin yhteenvedossa todetaan.

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

*