Kasper ry toteutti kesällä 2021 lastensuojelun asiakasvanhemmille laajan kyselyn, jossa kartoitettiin vanhempien lastensuojeluun liittyviä kokemuksia, toiveita ja kehittämisehdotuksia. Kuva: Sonja Eloranta

Vanhemmat kokevat, että he eivät saa lastensuojelun toiminnasta riittävästi tietoa, selviää Kasper – Kasvatus- ja perheneuvonta ry:n toteuttamasta laajasta kyselystä. 

Esimerkiksi lastensuojelun asiakkuutta ja sen tavoitteita ei aina avata vanhemmille riittävästi eikä heille kerrota selkeästi, millaista apua on saatavilla. 

–Sellaisetkin asiat, kuten miksi perhe on lastensuojelun asiakkaana tai millaisia muutoksia perheen tilanteeseen toivotaan, jotta asiakkuus voidaan päättää, ovat vanhemmille epäselviä, sanoo Kasper ry:n toiminnanjohtaja Sanna Välimäki tiedotteessa. 

Sosiaalityöntekijä Esa Jääskö Tervolan kunnasta tunnistaa pulman. Keskusteluihin vanhempien kanssa on varattava aikaa, hän sanoo. 

Mainos–Se vaatii useita tapaamisia, että vanhemmat sisäistävät, mitä mikin palvelu on. Kun olemme avoimia puolin ja toisin ja voimme luottaa toisiimme, se antaa tuloksia. 

Vanhemmat toivovat avointa työskentelyä 

Monille vanhemmille tulee myös yllätyksenä, että lastensuojelu ei ole samalla tavalla vapaaehtoinen palvelu kuin muut sote-palvelut, kyselystä selviää. 

Kaikki eivät ole tietoisia siitä, että lastensuojelulaki mahdollistaa viranomaisille laajat oikeudet puuttua perheen asioihin, eikä vanhempien eriävällä mielipiteellä näin ole aina merkitystä. 

–Vanhemmat toivovat, että heille kerrotaan avoimesti työskentelyn tavoitteista ja suunnitelluista toimenpiteistä sekä niiden vaikutuksista perheen elämään, Välimäki toteaa. 

Lastensuojelun asiakasvanhempien epätietoisuutta voisi Jääskön mukaan hälventää juurruttamalla työskentelyyn lastensuojelusuunnitelmien arviointia.  

–Vanhempien kanssa olisi hyvä käydä säännöllisesti läpi tehdyt suunnitelmat ja tarkistaa, miten ne toimivat ja tarvittaessa kohdentaa ja muuttaa niitä.  

”Perheiden ongelmat moninaisia” 

Kyselyn perusteella moni vanhempi kokee, että lastensuojelusta saadut palvelut eivät vastaa perheen tarpeisiin ja apu jopa kuormittaa perhettä entisestään. 

–Tottahan se on, että lastensuojelu vaatii työskentelyä vanhemmilta. Mitä haasteet lapsen kanssa sitten ovatkin, pitää niihin saada muutos, ja vanhemmilla on siinä iso rooli, Jääskö miettii. 

Eräs kyselyyn vastannut kolmen lapsen äiti teki itse lastensuojeluilmoituksen hakeakseen apua syrjäytymisen polulle ajautumassa olevalle erityisnuorelle. 

–Saamamme perhetyö tuntui absurdilta. Työntekijä istui pöydässä odottamassa kahvia ja kertoi omista asioistaan. Nuorta ei pyydetty huoneestaan paikalle, eikä muiden lasten olemassaoloa huomioitu lainkaan. 

Olennaista on, että perhe saa riittävää apua oikeaan aikaan, sanoo yli 20 vuotta lastensuojelussa työskennellyt sosiaalityöntekijä Esa Jääskö. 

–Haasteita asettaa se, että perheiden ongelmat ovat niin moninaisia. Perhetyö on perinteinen malli, mutta se ei usein riitä ja oikeita ammattilaisia on vaikea löytää. 

Lastensuojeluilmoitusten määrä kasvaa 

Vanhempien mielestä merkittävä este oikeanlaisen avun saamiselle ovat sosiaalityöntekijöiden liian suuret asiakasmäärät ja työntekijöiden jatkuva vaihtuvuus. 

–Olen keskustellut kollegoiden kanssa ympäristökunnissa ja tunnistan sen, että sosiaalialalla on vaihtuvuutta, Jääskö toteaa. 

Tervolassa lastensuojelun asiakasmitoitus Jääskön mukaan toteutuu, vaikka lastensuojeluilmoitusten määrä onkin kovassa kasvussa. 

–Lastensuojeluilmoitusten määrä kasvoi Tervolassa neljänneksellä viime vuonna edellisvuoteen verrattuna. Kuntaan piti palkata lisäresurssina sosiaaliohjaaja. 

Jääskön mukaan tulevaisuuden uhkakuvat ovat suuria ja koronasta ja Ukrainan sodasta alkunsa saanut pahoinvointi alkaa näkyä perheissä.   

–Perheissä on nyt monenlaista ongelmaa, joka tulee aiheuttamaan kovasti työtä lasten, nuorten ja perheiden kanssa. 

Kasper ry:n kyselyyn vastasi 227 lastensuojelun asiakasvanhempaa kesällä 2021. Tulokset on koottu julkaisuun “Kun apu ei tunnu avulta” – lastensuojelun asiakasvanhempien kokemuksia lastensuojelusta.  

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

*