Kuva: Mehiläinen
Mehiläinen tuottaa nykyisin palveluja Kemissä Länsi-Pohjan sairaalassa, mikä myös vaikuttaa henkilöstön tilanteeseen.

Henkilöstö toivoo konkreettista tietoa oman työnsä tulevaisuudesta, selviää Lapin maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelussa tehdystä kyselystä. Muutosjohtaja Marja Perälä ymmärtää huolen, mutta sanoo, että seuraavien vuosien aikana vaaditaan kuitenkin myös epävarmuuden sietämistä.

Tulevaan Lapin maakuntaan töihin siirtyvät ihmiset haluavat tietää erityisesti uudistuksen vaikutuksista omaan työpaikkaansa. Myös uudistuksen eteneminen ja aikataulu kiinnostavat vastaajia.

Kyselyn vastausten mukaan tiedonsaanti uudistukseen liittyvistä asioista jakaa vastaajat kahtia: 51 prosenttia vastaajista kokee saavansa tietoa uudistuksesta melko hyvin tai hyvin ja 49 prosenttia melko huonosti tai huonosti. Tiedotuksen toivottaisiin olevan avointa, selkokielistä, konkreettista ja ajankohtaista sekä nykyistä kohdennetumpaa.

Useat vastaajat kaipaavat tässä vaiheessa jo konkreettista tietoa uudistuksesta ja sen vaikutuksista omaan työhön.

MainosParhaat käytännöt esiin

Muutosjohtaja Perälä ymmärtää hyvin henkilöstön toiveen:

– Oman työpaikan ja oman työtehtävän tulevaisuus mietityttää meitä kaikkia. Kun valmistelu etenee, henkilöstölle tulee koko ajan lisää konkreettisia vaikuttamisen paikkoja yhteisen työpaikkamme rakentamisessa.

Hän sanoo kannustavansa kaikkia olemaan aktiivisia ja nostamaan esiin parhaita käytäntöjä ja toimintatapoja esimerkiksi valmistelutyöryhmissä tai nykyisten organisaatioiden johdolle.

– Meiltä vaaditaan seuraavat vuodet myös epävarmuuden sietämistä. Esimerkiksi tehtävänkuvat tarkentuvat varmasti vasta lähempänä maakunnan aloittamista.

Esimiehet rakentavat ilmapiiriä

– Suuria yleistyksiä kyselyn pohjalta ei voida tehdä, mutta jo näiden vastausten ja lisätiedon ansiosta voimme kehittää uudistuksen henkilöstöviestintää entistä saavutettavammaksi. Uudistuksessa vuorovaikutus ja esimiesten rooli ilmapiirin rakentajana on ratkaisevaa, sanoo kyselyn tuloksia henkilöstön siirtoa Lapin maakunta- ja sote-uudistuksessa valmisteleva Soili Vesterinen.

Henkilöstöviestintäkyselyyn vastasi 832 tulevan Lapin maakunnan työntekijää. Yhteensä maakuntaan siirtyvää henkilöstöä on noin 8 000.

 

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

*