Ympäristöministeriö muistuttaa kuntia vanhusväestön huomioonottamisesta asuntopolitiikassa. (Kuva: Ville Miettinen)

Ympäristöministeriö patistaa kuntia varautumaan kasvavan vanhusväestön asumistarpeisiin.  Yli 75-vuotiaiden määrä lähes kaksinkertaistuu useissa kunnissa vuoteen 2030 mennessä. Ympäristöministeriö korostaa kuntien roolia, kun väestön ikääntymiseen varaudutaan paikallistasolla.

– Kunnat ovat avainasemassa ikääntyneen väestön asuinolojen parantamisessa. Monenlaisia keinoja pitää vain osata hyödyntää, sanoo asuntoneuvos Raija Hynynen ympäristöministeriöstä.

Ikääntyneiden asumistarpeisiin varautumiseksi on luotu ennakointimalli. Se on valmistelu ympäristöministeriön koordinoiman Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman 2013–2017 ja kuntien yhteisessä kehittämishankkeessa.

– Hankkeessa tuotettu ennakointimalli on yksi esimerkki kokonaisvaltaisempaan tarpeiden ja toimenpiteiden tarkasteluun, Hynynen sanoo.

Neljän vaiheen malli

Ikääntyneiden asumistarpeiden ennakoinnin ja varautumisen malli sisältää neljä vaihetta: väestön ikääntymisen ennakoinnin, asumistarpeiden ennakoinnin, rakentamis- ja muutostarpeisiin varautumisen sekä toimenpiteisiin varautumisen.

Ennakointia ja varautumista varten kunnilla tulee ministeriön mukaan olla käsitys väestön ikääntymisestä ainakin seuraavan kahdenkymmenen vuoden aikana. Tarkastelumallia voidaan soveltaa kuntien ja maakunnan asunto- ja ikääntymispoliittisten strategioiden valmisteluun, mutta myös asuinaluekohtaisesti.

Ikääntyneet huomioon tonttipolitiikassa

Hankkeessa luotiin kuntakohtaiset ennakoinnin ja varautumisen toimenpiteet. Ne voivat liittyä esimerkiksi asuinalueiden kehittämiseen. Esimerkiksi nostetaan kuntien ja kolmannen sektorin tilojen hyödyntämisen.

Toimenpiteet voivat koskea koskevat myös ikääntyneiden neuvontaa ja tiedottamista asumiseen liittyvissä kysymyksissä. Erääksi tavoitteeksi todetaan korjausavustusten parempi hyödyntäminen.

Tärkeäksi nähdään ikääntyneiden tarpeiden huomiointi kuntien tontti- ja kaavoituspolitiikassa, vaikkapa tontinluovutuskäytännöissä korostamalla esteettömyyden merkitystä.

Naapuriapua voi aktivoida

Hankkeen työpajoissa keskusteltiin lisäksi palvelujen saavutettavuudesta, ikääntyneiden yksinäisyyden vähentämisestä ja yhteisöllisyydestä. Niissä ideoitiin erilaisia ratkaisuja kotona asumisen mahdollistamiseksi. Tärkeäksi nähtiin vapaaehtoisten ja naapuriavun aktivointi sekä ikäihmisten osallisuuden tunteen vahvistaminen.

– Vaasalle tämä ennakointityö tuli sopivasti. Kyselyllä ja työpajoissa saatiin arvokasta tietoa ikäihmisten asumistoiveista ja ‑tarpeista. Sitä hyödynnetään Ravilaakson ikäystävällisen asuinalueen ja sinne tulevan ikäihmisille suunnatun yhteisöllisen hyvinvointikorttelin suunnittelussa sanoo Vaasan kaupungin asuntopäällikkö Jonas Nylén.

– Hankkeen innoittamana Vaasan kaupunki sai lisää virtaa ikääntyneiden asumistarpeiden ennakointi- ja varautumistyöhön.

Ikääntyvän väestön asumisesta lisää täällä.

 

 

 

 

Eero Karisto
Eero Karisto
eero.karisto@kuntalehti.fi
Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

*