Kuva: Sonja Eloranta
Oulussa käynnistyy syksyn aikana useita toimenpiteitä lasten ja nuorten hyvinvoinnin lisäämiseksi ja perheiden tukemiseksi.

Oulun kaupunki aloittaa useita toimenpiteitä käsittävän hankkeen seksuaalirikosten ehkäisemiseksi ja uhrien auttamiseksi.

Oulun poliisilaitoksen viime viikolla julkaisemien tietojen mukaan raiskaukset ja lapsiin kohdistuneet hyväksikäyttörikokset kaupungissa ovat lisääntyneet merkittävästi vuoden 2019 ensimmäisellä puoliskolla verrattuna vuoden 2018 vastaavaan ajankohtaan.

Kaupunki ryhtyi toimenpiteisiin jo kuluvan vuoden alussa, kun viime joulukuussa Oulussa tuli ilmi laaja alaikäisiin tyttöihin kohdistunut seksuaalirikosten sarja.

Valtiovarainministeriölle lähetettiin helmikuussa rahoitushakemus ja suunnitelma seksuaalirikosten ennaltaehkäisemiseksi, ja huhtikuussa kaupunginvaltuusto päätti lisämäärärahasta suunnitelman toimeenpanemiseksi. Ensi vuoden talousarvion käsittelyn yhteydessä päätetään määrärahasta ensi vuodelle, kun valtiolta haetun tuen määrä on selvinnyt. Osa ministeriöiltä haetusta tuesta odottaa edelleen päätöstä.

Keväällä Oulu palkkasi suunnitelman toteuttamiseksi ja Turvallinen Oulu -hankkeen projektin johtajaksi Kati Kaarlejärven, joka aloitti työssään kesäkuun alussa.

Kesäkuussa kaupunki sai loppuun rekrytoinnit viisihenkiseen tiimiin, joka aloittaa toimintansa samalla viikolla koulujen käynnistymisen kanssa.

Tiimiin kuuluvat terveydenhoitaja, psykiatrinen sairaanhoitaja, erityisopettaja, nuorisotyöntekijä ja sosiaaliohjaaja, ja tiimin on tarkoitus olla valmiudessa reagoimaan, kun alaikäisiä kohtaa kriisi tai traumaattinen tilanne.

Työnsä ensi kuukausina Kaarlejärvi on kokonaiskuvan hahmottamisen ja rekrytointien ohessa käynnistänyt verkostoyhteistyön mm. poliisin ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kanssa. Verkostot ovat työssä olennaisessa osassa.

– Emme ole yksin tämän ongelman kanssa, vaan alaikäisiin kohdistuvia seksuaalirikoksia tapahtuu ympäri Suomea ja ympäri maailmaa. Ennaltaehkäisyä tehdään monessa paikassa. On erittäin tärkeä vaihtaa osaamista ja tietoa, Kaarlejärvi sanoo Kuntalehdelle.

– Näen, että viranomaisyhteistyö esimerkiksi Oulun poliisin kanssa on todella tärkeää, jotta voidaan arvioida, ovatko toimenpiteemme vaikuttavia. Tämä on meidän kaikkien yhteinen asia, joka vaatii niin ammattilaisilta – opetushenkilökunnalta ja nuorisotyöntekijöiltä – kuin vanhemmilta ja meiltä viranomaisilta toimenpiteitä ja samaa näkyä.

Kuusi toimenpidettä

Lasten ja nuorten psykososiaalisen tuen vahvistaminen on yksi Turvallinen Oulu –hankkeen kuudesta nimetystä toimenpiteestä.

Eräs toimenpiteistä on syksyllä alkavat innovaatiosprintit viidessä oululaiskoulussa. Niissä tarkoituksena on osallistaa 14-vuotiaiden ikäluokka kehittämään hyvinvointia vahvistavia ratkaisuja.

Toinen syksyllä käynnistyvä toimenpide on monialaisen toimintamallin luominen nuorten kohtaamiseen vapaa-ajalla. Mallia varten syksyllä rekrytoidaan neljä nuorisotyöntekijää, jotka jalkautuvat kohtaamispaikkatoimintaan ja joilla on mahdollisuus kohdata nuoria viikonloppuisin ja toteuttaa seksuaalivalistusta, Kaareljärvi kertoo.

Lisäksi hankesuunnitelman toimenpiteitä ovat vanhemmuuden tukeminen lasten ja nuorten seksuaalikasvatuksessa, koulutuksen ja osaamisen vahvistaminen seksuaalirikosten ehkäisemiseksi, sekä seksuaalirikoksiin syyllistymisen ehkäisy muun muassa kotouttamista tehostamalla.

Vaikka seksuaalirikosten ehkäisyä pohditaan ja toteutetaan muissakin kaupungeissa, Oulun hankkeen laajuus on poikkeuksellinen, Kaarlejärvi sanoo.

– Vahvuutemme on erityisesti se, että lasten ja nuorten palvelujen lisäksi tarjolla on vanhemmuuden tukemista ja amattilaisten osaamisen edistämistä.

Somessa reagoidaan

Kaarlejärven mukaan hankkeen osana pyritään seuraamaan myös keskustelua sosiaalisessa mediassa. Aihe on herkkä, ja se voi synnyttää tunnepitoista keskustelua ja myös väärää tietoa voi liikkua herkästi.

– Pyrimme viestimään mahdollisimman avoimesti myös sosiaalisessa mediassa, että tietoisuus toimistamme leviäisi mahdollisimman laajalle.

– Virheellistä tietoa ja epätietoisuutta pyritään oikaisemaan vastaamalla ja reagoimalla sosiaalisessa mediassa, Kaarlejärvi sanoo.

Hän muistuttaa, että moniääninen keskustelu, jossa kaikki eivät ole samaa mieltä keskenään, on yhteiskunnan rikkaus – kunhan keskustelu pysyy asiallisena ja ilmaisu pysyy lainmukaisena.

– On hyvä, että on mahdollisuus ilmaista mielipiteitä. Syntyy vuorovaikutusta, eikä synny vastakkainasettelua, kun pystytään keskustelemaan vaikeistakin aiheista.

Asiantuntijat tukena

Jotta Oulun suunnittelemat toimenpiteet onnistuisivat mahdollisimman hyvin, niiden ympärille on koottu onnistumista arvioivia asiantuntijaryhmiä. Kokonaisuutta valvomaan perustetaan ohjausryhmä.

– Voi myös olla, että rikosten määrä ei lähde laskemaan. Silloin toimenpiteiden tehokkuutta pitää arvioida, Kaarlejärvi muistuttaa.

Haasteita voi tulla myös siinä, kuinka asiakkaat saadaan ohjattua uusiin palveluihin.

– Siihen pitää panostaa tosi paljon.

Muitakin haasteita lienee edessä, mutta Kaarlejärvi on luottavainen.

– Meillä on hyvä henkilöstö kaupungilla ja hirmu hyvä verkosto valtakunnallisesti. Eri tahot ovat tarjonneet apua ja tukea ja antavat asiantuntijuutta meidän tueksemme. Luotan siihen, että jos kohtaamme joitakin vaikeuksia, saamme ne ratkaistua.

Miettinen Ville
Miettinen Ville
ville.miettinen@kuntalehti.fi
Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

*