Vaikeasti kehitysvammaisen potilaan tarvitseman kiireellisen hammashoidon laiminlyönti toivat huomautuksen Kanta-Hämeen keskussairaalan suukirurgian erikoishammaslääkärille ja sairaanhoitopiirille. Asiaa tutkineen eduskunnan oikeusasiamies Petri Jääskeläisen mielestä laiminlyönnistä aiheutui potilaalle niin suurta kipua ja kärsimystä, jota ei voida hyvittää pelkästään moitteilla. Niinpä Jääskeläinen esittää, että Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä hyvittää potilaalle tämän kokemat perus- ja ihmisoikeuksien loukkaukset.

Vaikeasti kehitysvammainen potilas asuu palvelukodissa. Hänellä on diagnosoitu syvä älyllinen kehitysvammaisuus, autistinen häiriö sekä puheen ja kielen kehityshäiriö, eikä hän pystynyt puhumaan ja ilmaisemaan kipuaan kielellisesti.

Oikeusasiamiehen päätöksen mukaan hoidon tarpeen arviointi ja hoidon järjestäminen epäonnistuivat monella eri tavoin. Oikeusasiamiehen mukaan hoidon tarpeen arvioinnissa olisi tullut ottaa paremmin huomioon palvelukodin henkilökunnalta saadut tiedot potilaan hammasperäisistä kivuista. Laiminlyöntien seurauksena kovista kivuista kärsinyt potilas joutui odottamaan tarvitsemaansa hammashoitoa lähes 1,5 kuukautta.

-Potilaan oikeudet perustuslaissa turvattuihin välttämättömään huolenpitoon ja riittäviin terveyspalveluihin eivät toteutuneet. Hän ei myöskään saanut osakseen perustuslaissa turvattua ihmisarvoista kohtelua, oikeusasiamies Petri Jääskeläinen toteaa päätöksessä.

Oikeusasiamiehelle antamassaan lausunnossa Valvira totesi, että anestesiahammashoitojen järjestely Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin alueella on hajanaista ja kirjavaa. Lisäksi palveluiden tarjonta on niukkaa eikä akuutteihin tarpeisiin pystytä vastaamaan.

Oikeusasiamies korostaa päätöksessään, että kunnalla tai sairaanhoitopiirin kuntayhtymällä on ollut velvollisuus järjestää terveydenhuoltolain mukainen ympärivuorokautinen päivystys kiireellisen suun terveydenhuollon antamista varten jo lain voimaantulosta eli 1.5.2011 lähtien. Oikeusasiamies on kiinnittänyt useita kertoja terveydenhuollon viranomaisten huomiota asiaan.

 

Oikeusasiamiehen päätös asiasta

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

*