Lakiluonnos uudeksi sote-laiksi ei täytä oikeusministeriön mielestä kaikilta osin perustuslain asettamia vaatimuksia. Oikeusministeriö katsoo lausunnossaan, että pahasti keskeneräisen lain jatkovalmisteluun on saatava käyttää riittävästi aikaa. Ministeriö pohtii, tulisiko kuntia kuulla uudelleen, jos esitysluonnokseen tehdään merkittäviä muutoksia jatkovalmistelussa.

Oikeusministeriö löytää lakiluonnoksesta paljon parannettavaa ja paljon ongelmakohtia. Sote-lain mukanaan tuomat muut lakimuutokset, epätietoisuus kuntiin kohdistuvista taloudellisista vaikutuksista ja keskeneräinen ja puutteellinen perustuslakiarviointi eivät ainakaan paranna lain läpimenomahdollisuuksia päätöksenteossa.

– Esitysluonnos näyttäisi edellyttävän vielä siinä määrin jatkovalmistelua, että esityksen eduskuntakäsittelylle varattu aika on vaarassa jäädä kovin lyhyeksi vaalikauden lähestyessä loppuaan. Lisäksi uudistuksen toimeenpanon aikatauluissa tulee ottaa huomioon, mitä perustuslakivaliokunta totesi kuntarakennelain säätämisen yhteydessä (PeVL 20/2013 vp, s. 6-7). Valiokunta piti kuntien itsehallinnon kannalta ongelmallisena sellaista tilannetta, jossa kunnille jäisi hyvin lyhyt aika päätösten tekemiseen saatuaan täsmällisen ja lopullisen tiedon kuntien kannalta keskeisestä lainsäädäntöuudistuksesta, todetaan oikeusministeriön tänään antamassa lausunnossa.

Valta katoaa – vastuu säilyy

Oikeusministeriön lausunnossa puututtiin myös kuntien asemaan perustuslain takaamaan kuntien itsehallinnon kannalta katsottuna. Pienten kuntien vaikutusmahdollisuuksien pelätään katoavan suurissa kuntayhtymissä, joissa tosin rahoitusvastuu jää yhä kuntien kontolle.

– Valtionosuudet kattavat viime vuosina toteutettujen muutosten johdosta kuntien rahoitusvastuusta yhä pienemmän osuuden, jolloin kuntien verotuloista on käytettävä yhä suurempi osa lakisääteisten palvelujen järjestämiseen. Tämä asetelma näyttäytyy erityisen ongelmallisena, jos kunnan ja sen asukkaiden vaikutusmahdollisuudet palvelujen järjestämistä koskevaan päätöksentekoon jäävät vähäisiksi, lausunnossa todetaan.

 

Tutustu oikeusministeriön koko lausuntoon täällä

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Aiemmat kommentit

  1. Perustuslaki on ollut kautta linjan ongelma Kataisen/Stubin harrastelijahallituksen hankkeissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

*