Sosiaali- ja terveysministeriön tulisi täsmentää perustoimeentulotuen myöntämisen linjauksia, sanoo valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV).

VTV:n mukaan kuntien käytännöissä on eroja, jotka voivat heikentää kansalaisten yhdenvertaisuutta.

– Erityisesti huomiota tulisi kiinnittää kansalaisen yhtäläiseen oikeuteen saada toimeentulotukea, perusosan alentamiseen, huomioon otettaviin tuloihin ja varoihin ja niiden kohdentamiseen tuen määräytymisajalle sekä takaisinperintäkäytäntöihin, VTV:n tiedotteessa todetaan.

Kunnat käyttävät laajaa tapauskohtaista harkintaa perustoimeentulotukea myöntäessään. Kuntakohtaisilla eroilla perustoimeentulotuen myöntämisen käytännöissä on vaikutusta valtion ja kuntien väliseen rahoitussuhteeseen, kuntien keskinäiseen asemaan ja kansalaisten yhdenvertaisuuteen.

VTV:n mukaan kunnan järjestämien sosiaalipalvelujen ja kustannusperusteisesti rahoitettavan perustoimeentulotuen välinen rajanveto ei ole aina selkeä.

– Kunnissa ei ole esimerkiksi johdonmukaisesti sovellettu periaatetta, jonka mukaan sosiaalipalvelujen asiakasmaksujen alentamisen tai perimättä jättämisen tulisi olla ensisijainen tukikäytäntö toimeentulotukeen nähden. Myös asumispalvelujen määrittelyä ja rahoitustapaa tulisi täsmentää.

Kuntien on tehtävä aluehallintovirastoille valtionosuusselvitys, joka sisältää tiedot perustoimeentulotuen kustannuksista. Tarkastuksen perusteella kunnat ovat antaneet niiltä edellytetyt tiedot, mutta toteutuneina kustannuksina on esitetty myös menoeriä, jotka eivät ole valtionosuuteen oikeuttavia.

– Valtionosuusselvitykseen ei saisi sisältyä kuntien sosiaalipalveluiden järjestämisestä aiheutuvia menoja, VTV huomauttaa.

– Havaittujen puutteiden vuoksi olisi perusteltua edellyttää, että valtionosuusselvitykset perustuisivat allekirjoitettuun tilinpäätökseen ja olisivat kunnan tilintarkastajien tarkastamia.

Aluehallintovirastojen kuntiin kohdistama valvonta on ollut muodollista ja perustunut pikemminkin luottamukseen kuin kuntien toimittamien tietojen tarkastamiseen. Sosiaali- ja terveysministeriön tulisi kiinnittää huomiota aluehallintovirastojen käytäntöihin valtionosuutta vahvistettaessa.

Faktat: Mikä on perustoimeentulotuki?

– Perustoimeentulotuki myönnetään laskelman perusteella toimeentulotukilaissa määriteltyjen menojen ja käytettävissä olevien tulojen ja varojen erotuksena.

– Perustoimeentulotuki koostuu perusosasta, joka vuonna 2014 on yksin asuvalla 480,20 euroa, sekä muista perusmenoista. Muina perusmenoina otetaan huomioon mm. asumistukilain mukaiset asumismenot sekä vähäistä suuremmat terveydenhuoltomenot. Vähäiset terveydenhuoltomenot sisältyvät perusosaan.

– Valtio maksaa kunnille perustoimeentulotuen kustannuksista 50 prosenttia valtionosuutena. Vuonna 2013 valtionosuutta maksettiin 318,8 miljoonaa euroa.

– Täydentävää toimeentulotukea myöntäessään kunnalla on enemmän harkintavaltaa. Ehkäisevän toimeentulotuen kunta myöntää päättämiensä perusteiden mukaan.

– Täydentävän toimeentulotuen ja ehkäisevän toimeentulotuen maksaa kunta, ja valtio osallistuu kustannuksiin yleiskatteellisella peruspalvelujen valtionosuudella.

(Lähde: VTV)

Miettinen Ville
Miettinen Ville
ville.miettinen@kuntalehti.fi
Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

*