Kuva: Hanne Salonen / Eduskunta

Eduskunnan perustuslakivaliokunnan muistion mukaan sosiaali- ja terveysvaliokunnan on kuultava asiantuntijoita, mikäli se haluaa varmistua sote-lakeihin tekemiensä muutosten perustuslainmukaisuudesta.

Perustuslakivaliokunta julkisti tiistaiaamuna muistionsa havainnoistaan sosiaali- ja terveysministeriön ja valtiovarainministeriön laatimista korjausehdotuksista hallituksen lakiesityksiin. Muistiossa pidetään useita korjausehdotuksia riittämättöminä.

Puutteet koskevat mm. vastauksia maakunnan liikelaitoksen palveluvelvoitetta, rahoitusta, profilointia ja arkaluonteisten tietojen käsittelyä koskeviin lainkohtiin.

EU-notifioinnin osalta muistiossa todetaan, että hallituksen riittäväksi katsoma oikeusvarmuusilmoitus ja sen käsittelyn aikana jatkuva lakien eteenpäin vieminen ei onnistu yksinkertaisesti. Perustuslakivaliokunta katsoo, että mikäli sosiaali-ja terveysvaliokunta ei pysty varmistamaan, että – toisin kuin vastineessa esitetään – oikeusvarmuusilmoituksessa on kysymys SEUT 108 artiklan 3 kohdan mukaisesta ilmoituksesta siihen liittyvine oikeusvaikutuksineen, sosiaali-ja terveysvaliokunnan on perustuslakivaliokunnan lausunnon mukaan täydennettävä mietintöluonnosta olennaisesti selostamalla seikkaperäisesti ne syyt, joiden perusteella se katsoo oikeudellisen epävarmuuden asiassa menettäneen merkitystään lausunnon PeVL 15/2018 vp antamisen jälkeen (PeVL 65/2018 vp, s. 62) ja saatettava mietintöluonnos uudelleen perustuslakivaliokunnan käsiteltäväksi.

Mainos (juttu jatkuu mainoksen jälkeen)Muistion mukaan tällaiseen varmistumiseen ei voitane päästä ilman EU-oikeuden asiantuntijoiden kuulemista.

– Kyseessä on perustuslakivaliokunnan valtiosääntöisistä syistä asettama velvollisuus. Siten kuulemisen lienee välttämätöntä ulottua myös valtiosääntöoikeuden asiantuntijoihin, muistiossa muistutetaan.

Muistion johtopäätökset:

  1. Sosiaali-ja terveysvaliokunnanon perustuslaista johtuvista syistä tehtävä mietintöihin sisältyviin lakiehdotuksiin kaikki ne muutokset, joita perustuslakivaliokunnan ponsiosassa on eritelty.
  2. Perustuslaki tai eduskunnan työjärjestys ei tunne valiokuntien välistä yhteistyötä asioiden perustuslainmukaisuuden arvioinnissa. Sosiaali-ja terveysvaliokunnan on varmistuttava siitä, että mietintöluonnoksiin tehdyt muutokset vastaavat perustuslain vaatimuksia. Sosiaali-ja terveysvaliokunnan on päätettävä tapa, jolla se asiasta varmistuu. Puhemiesneuvoston ohjeiden mukaan tämä tapa on lähtökohtaisesti asiantuntijamenettely.
  3. Perustuslakivaliokunnan käsitellessä asioita keino varmistua lakiehdotusten perustuslainmukaisuudesta on valtiosääntöoikeuden asiantuntijoiden kuuleminen. Jos hallituksen antamia vastineita vastaavat muutokset lakiehdotuksiin olisivatperustuslakivaliokunnan käsiteltävinä, järjestäisi perustuslakivaliokunta asiasta asiantuntijakuulemisia.
  4. Sosiaali-ja terveysvaliokunnan kannanmuodostuksen tulee perustua perustuslakivaliokunnan lausunnossa esitettyyn, eikä julkisuudessa esitettyihin näkemyksiin perustuslakivaliokunnan lausunnosta.
  5. Kun sosiaali-ja terveysvaliokunta on muodostanut kannan hallituksen vastineeseen ja valmistellut mietintönsä, sen tulee olla vakuuttunut esityksen perustuslainmukaisuudesta. Jos sosiaali- ja terveysvaliokunnassa valmistelevasti käsiteltävän lakiehdotuksen tai muun asian perustuslainmukaisuudesta tai suhteesta ihmisoikeussopimuksiin on epäselvyyttä, valiokunnan tulee pyytää asiasta lausunto perustuslakivaliokunnalta (eduskunnan työjärjestys, 38 §:n 2 mom).
  6. Jos tällaista epäselvyyttä ei asianmukaisesti sosiaali-ja terveysvaliokunnassa poisteta, eduskunnan puhemiehen tulee kieltäytyä ottamasta asiaa käsittelyyn taikka tehtyä ehdotusta äänestykseen, jos hän katsoo ehdotuksen olevan vastoin perustuslakia (ks. HE 1/1998 vp, s. 94/I).

Sote-valiokunnan jäsen, kokoomuksen Sari Sarkomaa kommentoi lainvalmistelun tilannetta Twitterissä, samoin perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko, kesk.

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

*