Heikoimman arvion suomalaiselle terveydenhuollolle antavat ne, jotka kokevat itsensä sairaiksi. Heistä jopa kolme neljästä pitää järjestelmää epätasa-arvoisena. Kuva: Ville Miettinen

Yli puolet suomalaisista on sitä mieltä, että terveydenhuolto toimii Suomessa huonosti. Asia käy ilmi Elinkeinoelämän valtuuskunta Evan teettämästä tutkimuksesta. 

Suomalaista 51 prosenttia moittii terveyskeskuslääkäriin pääsyä. Kansalaisista 37 prosenttia on sen sijaan sitä mieltä, että lääkäriin pääsee terveyskeskuksissa hyvin. 

Lääkäriin pääsyn lisäksi suomalaiset ovat tyytymättömiä esimerkiksi terveysongelmien ennaltaehkäisyyn, leikkausten jonotusaikoihin ja asiakkaiden kuunteluun. 

Heikoimman arvion suomalaiselle terveydenhuollolle antavat ihmiset, jotka kokevat itsensä sairaiksi. Heistä jopa kolme neljästä pitää järjestelmää epätasa-arvoisena. 

Itsensä hyvin terveiksi kokevista puolet pitää suomalaista terveydenhuoltoa tasa-arvoisena. Sairasta samaa mieltä on vain joka viides. 

–Synkkä kokemus terveydenhuollon tasa-arvosta saa tukea myös OECD:n tutkimuksesta, jonka mukaan tarvevakioidut lääkärikäynnit jakautuvat Suomessa tuloryhmien välillä yhtä eriarvoisesti kuin Yhdysvalloissa, sanoo Evan toimituspäällikkö Sami Metelinen

Hänen mukaansa sote-uudistus ei poista epäkohtaa.   

–Sote-uudistuksesta puuttuu palveluiden valinnanvapaus, joka parantaisi perusterveydenhuollon heikkoa saatavuutta. Enemmistö suomalaisista haluaisikin palveluihin valinnanvapauden. 

Tulokset perustuvat 2 042 henkilön vastauksiin. Tulosten virhemarginaali on 2–3 prosenttiyksikköä suuntaansa.  

Tiedot kerättiin syys-lokakuun taitteessa 2021 Taloustutkimuksen internet-paneelin avulla. Vastaajat edustavat koko maan 18–79-vuotiasta väestöä.  

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

*