Kuva: Ville Miettinen

Säästöt ja puutteellinen johtaminen yhdistettynä palvelutarpeen kasvamiseen alalla näkyvät sairaanhoitajien arjessa työvoimavajeena ja uupumuksena, käy ilmi Sairaanhoitajaliiton kyselytutkimuksesta.

Käytännössä tämä heijastuu esimerkiksi sijaisten löytämisen vaikeuteen.

– Saamme jatkuvasti yhteydenottoja uupuneilta sairaanhoitajilta. Päättäjien on syytä muistaa, että äärirajoilla työskentely näkyy ennemmin tai myöhemmin myös hoidon laadussa. Uupunut sairaanhoitaja on riski potilasturvallisuudelle, sanoo Sairaanhoitajien puheenjohtaja Nina Hahtela liiton tiedotteessa.

Kyselyyn vastasi 1 795 Sairaanhoitajaliiton jäsenenä olevaa sairaanhoitajaa. Kyselyssä kartoitettiin kuutta osa-aluetta: toimivia käytäntöjä, osallistavaa johtamista, työn palkitsevuutta, asiantuntijuuden kehittämistä, korkeatasoista hoidon laatua sekä työn ja yksityiselämän yhteensovittamista. Viidennen kerran teetetyn kyselyn kaikki osa-alueet jäävät tyydyttävälle tasolle, ja tulokset ovat kokonaisuudessaan laskusuunnassa 0,32 yksikköä verrattuna vuoteen 2016.

MainosSairaanhoitajien työoloja heikentävät erityisesti pula ammattitaitoisesta ja tehtäviin sopivasta työvoimasta, heikko perehdytys sekä läpinäkyvyyden puute työpaikoilla. Eniten tyytymättömyyttä herättää palkka. Erityisesti julkisella sektorilla työskentelevät kokevat, että palkka ei nouse tehtävien vaativuuden kasvaessa

Kriittisimmät vastaajaryhmät ovat 26-45–vuotiaat ja uransa keskivaiheilla olevat sairaanhoitajat, eli ikänsä ja työkokemuksensa perusteella keskeisesti työelämässä mukana olevat

Yhä useampi sairaanhoitaja on ilmoittanut harkitsevansa alan vaihtoa huonojen työolojen ja palkkauksen vuoksi. Lisäksi lähes puolet nykyisistä sairaanhoitajista eläköityy vuoteen 2030 mennessä.

Jaksaminen huonoa tai kuormittunutta

Sairaanhoitajaliitto kartoitti hoitajien jaksamista myös marraskuussa julkaistussa kyselyssä. Sen tulosten mukaan 44 prosenttia sairaanhoitajista, 36 prosenttia lähiesimiehistä ja 32 prosenttia ylimmästä johdosta on asioinut tai harkinnut asioivansa työterveyshuollossa työssäjaksamiseen liittyvissä kysymyksissä viimeisen vuoden aikana.

Kaksi kolmesta sairaanhoitajasta arvioi työssäjaksamisensa huonoksi tai ajoittain kuormittuneeksi. Suurin osa vastanneista lähiesimiehistä ja noin puolet ylimmästä johdosta arvioi samoin.
Kuormittuneimpia olivat nuorimmat, alle 36-vuotiaat sairaanhoitajat.

Suurin osa sairaanhoitajista (67 prosenttia) arvioi, että henkilöstöä ei ole riittävästi ja lähes puolet ilmoitti, ettei heidän työpaikoillaan ole lupa hankkia sijaisia.

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

*