Miehen kokema väkivalta on edelleen vaikea keskustelunaihe niin uhrille kuin ammattilaiselle. (Kuva: Seppo Haavisto)

Miesten kokeman väkivallan tunnistamisessa on parannettavaa myös kunnallisissa palveluissa, käy ilmi Miessakit ry:n Väkivaltaa Kokeneet Miehet -hankkeen kyselytutkimuksesta.

Sekä väkivaltaa kokeneet miehet että ammattilaiset olivat kyselyssä yhtä mieltä siitä, että miehiin kohdistuvaan väkivaltaa tulisi tehdä tunnistettavammaksi. Merkittäväksi kehittämisehdotukseksi nostettiin viranomaisten ja ammattilaisten osaamisen koulutukseen panostaminen, jotta asiaan osattaisiin suhtautua ennakkoluulottomasti.

Selvityksessä haastatelluilla väkivaltaa kokeneilla miehillä yli puolella oli tarve saada ammatillista keskusteluapua, mutta miesten kokemusten mukaan apua oli tarjolla vain vähän.

Aihetta on tutkittu vähän, mutta niissä tutkimuksissa joita miesten kokemasta väkivallasta on aiemmin tehty, on käynyt ilmi tarve miesten tukipalveluille ja vaikeus tarttua miehen kokemaan väkivaltaan.

Aiemmissa tutkimuksissa on käynyt ilmi myös se, että ei ole olemassa tarvittavia palveluita, joissa mies voisi keskustella kokemastaan väkivallasta neutraalin, ammattitaitoisen henkilön kanssa.

– Kunnallisissa palveluissa koko aihetta ei välttämättä tunnisteta tai sitä jopa vähätellään. Myös ammattilaisilta itseltään tulee viestiä, että pitäisi lisätä koulutusta, sanoo psykiatrinen sairaanhoitaja, hanketyöntekijä Jussi Pekkola Miessakit ry:stä.

Toisaalta kyselyyn vastanneet ammattilaiset, joista suuri osa oli sote-alan ammattilaisia, kertoivat tarjoavansa erilaisia avun muotoja väkivaltaa kokeneelle miehelle. Suurin osa niistä ammattilaista, jotka tarjosivat fyysisen vamman hoitoa, tarjosivat myös keskustelumahdollisuuksia ja ohjeita.

Haasteellista onkin sen havaitseminen, milloin apu on tarpeen, ja tunnistaminen, milloin asiakas peittelee tai vähättelee kokemaansa väkivaltaa.

Kyselyyn vastasi 235 henkilöä, joista 140 oli yksityishenkilöitä ja 70 sote-alan työntekijöitä.

Linkki kyselyraporttiin: Vaiettu väkivalta. Miesten kokema väkivalta sekä mahdollisuus avun hakemiseen ja saamiseen

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

*