Sitran sote-rahoitusmallissa sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisen rahoitus keskitetään sote-alueille. Sitran mukaan sen esittämä malli parantaa palvelujen saatavuutta ja läpinäkyvyyttä.

Asiakaslähtöisyys ja ihmisten yhdenvertaiset mahdollisuudet sosiaali- ja terveyspalveluihin pitää palauttaa sote-uudistuksen huomion keskipisteeseen, esittää Sitra tänään julkistamassaan sote-rahoitusmallissa.

Tämä onnistuu parhaiten, jos palvelujen järjestäjien ja tuottajien roolit erotetaan selvästi toisistaan ja palvelujen nykyinen, monikanavainen rahoitusmalli korvataan yksikanavaisella järjestelmällä.

Sitran mukaan sen rahoitusmalli parantaa palvelujen saatavuutta samalla kun se hillitsee palvelujen kokonaiskustannusten kasvua, kun palvelujen järjestämisen ja tuottamisen apuvälineiksi otetaan palvelupaketit, joiden avulla sote-palvelut kootaan asiakaslähtöisiksi, hallittaviksi ja läpinäkyviksi kokonaisuuksiksi.

– Perusterveydenhuollon palvelujen saatavuus riippuu siitä, oletko työelämässä tai millä paikkakunnalla asut. Toteutuessaan ehdottamamme malli turvaa palveluiden paremman saatavuuden kaikille kansalaisille, Sitran johtava asiantuntija Eveliina Huurre sanoo.

Palvelupaketeilla selkeyttä palveluihin

Palvelupaketeilla järjestämisvastuussa oleva sote-alue sopii palveluiden tuottajien kanssa konkreettisesti siitä, kuka tuottaa minkälaisia palveluita ja kuinka paljon ne maksavat.

Samalla sosiaali- ja terveyspalvelut voidaan palvelupaketeissa integroida toisiinsa sote-järjestämislakiesityksen tavoitteiden mukaisesti. Ratkaisuissa huomioidaan ihmisen koko elämänkaari.

– Tähän mennessä ei ole pohdittu sitä, miten toimintaa ohjataan, eli miten järjestäjä ja tuottaja hoitavat rahaliikenteensä niin, että tuottaja ei vain lähetä laskua järjestäjälle. Tällä hetkellä esimerkiksi erikoissairaanhoito lähettää kunnille laskun, joka on pakko maksaa. Sitran mallissa toimitaan toisin päin: järjestäjä ostaa sovitulla hinnalla palvelun tuottajalta. Tällöin kustannuksia pystytään hallitsemaan aivan eri tavalla kuin nykyisin, Huurre sanoo.

Sote-alueille Kelan hallinnoimat tilit

Sitran sote-rahoitusmallissa jokaisella suunnitellulla viidellä sote-alueella on oma tili, jonne eri rahoituslähteistä tuleva raha ohjataan, ja jonka kautta kaikki palveluihin käytetty raha kulkee.

Sote-alueiden tilien operaattorina toimii Kela, jolla on jo ennestään tehtävään tarvittavat tietojärjestelmät. Käytännössä Kela kerää lakisääteiset vakuutusmaksut ja kohdentaa ne kunkin sote-alueen tilille.

Kela myös kerää palveluiden tuottajien keräämät asiakasmaksut ja maksaa palveluntuottajille sopimusten perusteella. Tämä yhden kanavan rahoitusmalli vähentää selvästi niin sanottua osa-optimointia, jossa palvelujärjestelmän yksittäisen toimijan etu ja asiakkaan etu eivät aina kohtaa.

– Koska Kela on kansallinen toimija, sen tietojärjestelmien avulla voidaan myös luoda yhtenäinen tietopohja asiakkaiden terveystiedoista sekä terveyspalvelujen laaturekisteri, joka parantaa palvelujen läpinäkyvyyttä ja vertailtavuutta, johtaja Antti Kivelä Sitrasta sanoo.

– Tämä puolestaan antaa vahvan pohjan kehittää tulevaisuuden terveyspalveluja, jotka perustuvat entistä enemmän henkilökohtaisiin terveystietoihin, digitaalisiin palveluihin, erilaisiin omahoidon muotoihin ja ihmisen omaan vastuuseen terveydestään.

Sitran esitys sote-rahoitusta varten

Miettinen Ville
Miettinen Ville
ville.miettinen@kuntalehti.fi
Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

*