Kuva: Ville Miettinen
Hallituksen LAPE-kärkihankkeessa tavoitteena on ollut nykyistä lapsi- ja perhelähtöisemmät, vaikuttavammat, kustannustehokkaammat ja paremmin yhteen sovitetut palvelut sekä toimintakulttuurin uudistaminen

Siun soten eli Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän alueelle perustetaan vielä tänä vuonna neljä alueellista perhekeskusta, joissa yhdistyvät lasten ja perjeen hyvinvointia, terveyttä sekä kasvua ja kehitystä edistävät palvelut.

Perhekeskuskokonaisuuteen kuuluvat esimerkiksi neuvolan, varhaiskasvatuksen, koulujen ja varhaisen tuen palvelut sekä kolmannen sektorin työ.

Pohjois-Karjalan perhekeskukset toteutetaan SOS-Lapsikylän tuella. Järjestöllä on pitkä kokemus muun muassa lastensuojelun asiakkaina olevien lasten ja heidän perheidensä tukemisesta.

Siun sote haluaa kehittää palveluja niin, että perheet saavat apua nykyistä helpommin ja varhaisemmin, sanoo Pohjois-Karjalan Lapsi-ja perhepalveluiden muutosohjelman (LAPE) hankepäällikkö Iija den Herder Siun soten tiedotteessa.

– Keinoina tähän ovat esimerkiksi yhteydensaannin parantaminen, vastuutyöntekijämallin käyttöön ottaminen ja Lapset puheeksi -menetelmä.

LAPE-hanke on yksi hallituksen kärkihankkeista. Sen osana on kehitetty perhekeskustoimintaa kahden vuoden ajan.

Kun hanke päättyy, SOS-Lapsikylä jatkaa kehittämistyötä yhteistyössä Siun soten, kuntien ja kolmannen sektorin kanssa.

Kuntalaiset mukaan toiminnan suunnitteluun

SOS-Lapsikylä tukee perhekeskusten perustamista Siun soten alueella muun muassa järjestämällä perhekeskuksen toimijoille yhteisiä koulutustilaisuuksia ja työpajoja, joissa jäsennetään alueellisten perhekeskusten toimintatapoja ja yhteisiä tavoitteita.

Lisäksi SOS-Lapsikylä tuottaa tietoa perhekeskustoiminnan kehittämisen tueksi.

– Pohjois-Karjalassa on paljon järjestötoimintaa ja hienoa alueellista yhteistyötä. Näitä toimintamalleja saadaan toivottavasti levitettyä maakunnan sisällä perhekeskusyhteistyön myötä. Myös lasten, vanhempien ja laajemmin katsottuna kuntalaisten osallisuus toiminnan suunnittelussa ja kehittämisessä on tärkeää saada kiinteäksi osaksi perhekeskusmallia, koulutusten ja työpajojen järjestämisestä vastaava SOS-Lapsikylän kehittämissuunnittelija Liisa Jokinen.

SOS-Lapsikylä on saanut vuosille 2017–2019 rahoituksen eduskunnalta lasten ja perheiden oikea-aikaisen ja vaikuttavan auttamistyön kehittämiseen kuntien ja maakuntien kanssa. SOS-Lapsikylän toteuttama alueellinen kehittämistyö aloitettiin yhteistyössä Pohjois-Karjalan LAPE-hankkeen kanssa. Yhteistyö on Siun sotelle projektirahoituksen puitteissa maksutonta.

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

*