Sairaalainvestoinnit aiotaan pysäyttää sote-valmistelkun ajaksi.

Kuntien ja kuntayhtymien sosiaali- ja terveyspalvelujen kokonaisulkoistuksia ja suuria investointeja on päätetty rajoittaa määräaikaisella lailla. Asiaa on käsitelty hallituksen reformiministeriryhmässä. Rajoitusten tarkat yksityiskohdat selviävät valmistelun kuluessa.

Sote-uudistuksen vireillä ollessa ulkoistamisia on tapahtunut STM:n arvioiden mukaan tavallista enemmän, ja myös tilainvestointeja tehdään, vaikka suuret ratkaisut tulevista tarpeista ovat kesken.

Ministeriryhmän ratkaisua perustellaan päämäärällä turvata sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen tavoitteet kustannussäästöjen saavuttamisesta sekä alueellisesti tarkoituksenmukainen palveluverkko, jossa palvelut on integroitu asiakaskeskeisesti.

 

Itsehallintoalueita ei haluta sitoa

 

STM:n mukaan on tärkeää, että tulevat itsehallintoalueet voivat järjestää asukkaiden palvelut yhdenvertaisesti ja kokonaisuuden kannalta tarkoituksenmukaisesti. Sote-uudistuksen vireillä ollessa kunnat ja kuntayhtymät ovat tehneet ratkaisuja, jotka voivat sitoa tulevia itsehallintoalueita niin, että ne eivät voi tehdä tarkoituksenmukaisia ratkaisuja.

Itsehallintoalue ei esimerkiksi välttämättä voi hyödyntää yhden kunnan asukkaiden palveluihin sidottua henkilöstöä laajemmin toiminnassaan.

 

Laki mahdollisimman pian

 

Kuntien ja kuntayhtymien ratkaisujen taustalla on nähty pyrkimys betonoida oman kunnan alueelle nykyiset sote-palvelut tai kasvattaa oman kunnan palveluihin sidottuja voimavaroja, linjausta perustellaan.
Sosiaali- ja terveysministeriö valmistelee yhteistyössä valtiovarainministeriön kanssa määräaikaisen lain annettavaksi eduskunnalle mahdollisimman pian.

Tuottavuutta parantavat ja muut tarkoituksenmukaiset investoinnit aiotaan kuitenkin turvata.

Määräaikainen laki olisi suunnitelmien mukaan voimassa vuoden 2018 loppuun kunnes sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuu siirtyisi kunnilta ja kuntayhtymiltä itsehallintoalueille.

 

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Aiemmat kommentit

  1. Olikin jo aikaedes jotenkin reagoida hätäisten ulkoistusten takia – isot pörssifirmat kaappaavat herkkäuskoisten kuntien tärkeimmät palvelut bisneksekseen – eihän siinä säästöjä kokonaisuutena synny eikä maahan yhtenäistä, yhdenvertaista palvelukokonaisuutta. Soteuudistus menettää voimaansa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

*