Sote-uudistuksen toteuttamista valmistelemaan on nimetty henkilöstöjaos, jonka tehtävä on antaa uudistuksen kohteena olevalle henkilöstölle ammattiryhmittäin, alueellisesti ja organisaatiokohtaisesti tietoa uudistuksen etenemisestä.

Tavoitteena on, että henkilöstö saadaan sitoutumaan ja osallistumaan uudistuksen yleisiin tavoitteisiin ja toimeenpanoon. Sote-uudistus koskee kaikkiaan lähes 200 000:ta kunnissa ja kuntayhtymissä työskentelevää sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijää. Uudistusta valmistelevassa sosiaali- ja terveysministeriössä uudistuksen henkilöstöjaosta vetävä Annakaisa Iivari korostaa, että henkilöstön osallistuminen ja sitoutuminen on edellytys sote-uudistuksen onnistumiselle.

Ministeriö esitteli uudistukseen liittyviä henkilöstötavoitteita 9. tammikuuta sosiaali- ja terveysalan medialle.

Sote-uudistukseen liittyvän, henkilöstöä koskevan muutoksen valmistelua tekevässä jaoksessa on ministeriön, Työterveyslaitoksen, Kuntatyönantajien, Kunta-alan Unionin, JHL:n, JYTY:n, Talentian, Lääkäriliiton, KoHo:n, Tehyn ja Superin edustajat.

Työntekijät siirtyvät uusien työnantajien palvelukseen vanhoina työntekijöinä. Kuntiin jäävän henkilöstön tehtävät luvataan sopeuttaa hallitusti.

Soten järjestämislain käsittely eduskunnassa jatkuu vaalikauden lopulle asti. Perustuslakivaliokunnan näkemys tulee ohjaamaan jatkovalmistelua.

Ministeriön kansliapäällikkö Päivi Sillanaukee sanoi, että sote-uudistus etenee tavalla tai toisella. Jos nykyinen eduskunta ei hyväksy lakia, seuraavalla vaalikaudella sote-uudistuksen tekoa jatketaan käyttäen hyväksi tähän mennessä tehtyä valmistelua. Joka tapauksessa seuraava eduskunta jatkaa sote-järjestelmän uudistamista, koska sen tehtäväksi jää sosiaali- ja terveyspalveluitten rahoituksesta päättäminen.

Aiheesta aiemmin: Sote-uudistus koskee 200 000 työntekijää

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

*