Kuva: Seppo Haavisto
Kotihoitoa on jo pitkään yritetty kehittää tukemaan kotona asumista, jotta laitospaikkoja voitaisiin vähentää.

Sosiaali- ja terveysministeriö rahoittaa kahdeksaa hanketta, joissa kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja kaikenikäisten omaishoitoa. Kysymys on hallituksen kärkihankerahoituksesta, jonka tarkoitus on vähentää laitosasumista ja tukea vanhusten ja muiden tukea tarvitsevien kotona asumista.

Rahoituksella kehitetään neuvontapalveluja, kotona aseumisen tukemista, omaishoidon edellytyksiä sekä asumisen ja hoivan yhteensovittamista.

Kaikki rahoitettavat hankkeet ovat suuria maakunnallisia kokonaisuuksia, jotka yhdistävät alueella toimivia kuntia, yrityksiä ja järjestöjä ikäihmisten kotihoidon ja kaikenikäisten omaishoidon kehittämiseen.

Hankkeissa kehitetään Pirkanmaalla, Kymenlaaksossa ja Varsinais-Suomessa keskitettyä asiakkaan ja palvelunohjausta. Pohjois-Karjalassa, Lapissa ja Keski-Suomessa tavoitteena on kehittää kotihoitoa tukemaan kotona asumista. Etelä-Savossa vahvistetaan omaishoitoa. Porvoon kaupungin hankkeessa selvitetään asumisen, hoivan ja palvelujen yhteensovittamista.

Mainos (juttu jatkuu mainoksen jälkeen)14,2 miljoonaa rahoitusta

STM rahoittaa hankkeita yhteensä 14,2 miljoonalla eurolla. Suurimman tuen, 2,6 miljoonaa, saa Etelä-Savon hanke asiakaslähtöisen palveluohjausverkoston omais- ja perhehoidon osaamiskeskuksen hanke.

Hankkeen päätavoitteena on kehittää omais- ja perhehoitajille nykyistä yhdenvertaisemmat, paremmin koordinoidut ja kustannusten kasvua hillitsevät palvelut Etelä-Savon maakunnassa.

2,5 miljoonaa on myönnetty Keski-Suomen ja Jyväskylän kaupungin hankkeelle, jossa tavoitteena on asiakaslähtöinen, vaikuttava ja kustannustehokas kotihoito, joka toimii ympärivuorokautisesti kaikissa Keski-Suomen kunnissa.

Kolmanneksi suurimman potin, 2,37 miljoonaa, sai Varsinais-Suomen hanke KomPassi, jossa kehitetään yhtenäistä keskitettyä palvelutarpeen arviointiprosessia. Keskeisessä asemassa ovat yhtenäiset asiakkaan toimintakyvyn arviointimenetelmät ja neuvonta- ja palveluohjausprosessit sekä kriteerit palveluille.

Pirkanmaan Ikäneuvo-hanke sai 2,34 miljoonaa ikääntyvien arjessa selviytymiseen kehitettävään yhteinen neuvonnan ja asiakasohjauksen toimintamallin kehittämiseen. Sen tärkeimpänä tavoitteena on ikääntyvän ihmisen hyvä elämä, jonka toteutumisessa hän on itse päätoimija vaikuttaja ja jonka kehittymiseen hän haluaa osallistua.

Hyviä käytäntöjä kehitetty ennenkin

Kuntien tähänasti kehittämiä hyvä käytäntöjä on koottu ja yritetty markkinoida muun muassa Innokylä-hankkeessa, mutta niiden leviäminen on ollut melko hidasta. Muutosvastarinnan lisäksi syiksi on arvioitu erilaiset olosuhteet ja kuntakohtaiset tärkeysjärjestykset. Ongelma on usein myös siinä, että kehitysprojektien kulut ja syntyvät säästöt kohdistuvat eri budjettikohtiin.

Maakuntauudistuksen myötä toimijat ovat suurempia kokonaisuuksia, minkä arvellaan helpottavan uudistuksia.

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

*