Kuva: Ville Miettinen

Osastopäällikkö Satu Koskela sosiaali- ja terveysministeriön (STM) sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaat ja palvelut –osastolta pitää relevanttina kuntakenttää mietityttänyttä kysymystä siitä, miksi sote-alan henkilöstöön vaikuttavien uudistusten henkilöstövaikutuksia ei vertailla rinnakkain ja kartoiteta kokonaisvaikutusta henkilöstöön.

Syyskuun alussa arvostelua herätti vanhuspalvelujen uudistuksen kotihoitoa koskevasta osa, jonka esitysluonnoksessa ei arvostelijoiden mukaan ollut varsinaisia henkilöstövaikutusarvioita. Kuntaliiton vanhuspalveluiden erityisasiantuntija Anna Haverinen vaati Kuntalehden jutussa, että uudistusten eri osien yhteisestä henkilöstövaikutuksesta tulisi tehdä laaja kartoitus.

Nyt myös lastensuojelun asiakasmitoitusta koskeva uudistus on huolestuttanut samasta syystä. KT:n työmarkkinatutkija Juho Ruskoaho piti ongelmallisena, että tieto on hajallaan.

Tarvitaan kokonaiskartoitus nykyisestä työvoimapulasta, nykyisen palvelulupauksen edellyttämästä lisähenkilöstön määrästä sekä kaikkien uusien lakihankkeiden vaikutuksista lisähenkilöstön tarpeeseen, Ruskoaho sanoi.

Mainos– Eri viranomaisten ja toimijoiden tuottaman tiedon synteesi, yhteisen tilannekuvan muodostaminen ja toimenpiteiden priorisointi ja yhteensovittaminen, on ollut ainakin osin riittämätöntä, Satu Koskela sanoo.

Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) ennakoi yhdessä opetushallituksen kanssa työvoimatarpeen määrää ja toisaalta osaamistarpeita kaikille toimialoille. Ne teettävät arvion myös sote-henkilöstön poistumasta ja tulevasta tarpeesta. STM on mukana ennakointifoorumissa, joka avustaa Opetushallitusta tutkintotarpeiden arvioimisessa. OKM neuvottelee korkeakoulujen kanssa tutkintotavoitteista. Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) puolestaan ratkoo yhdessä STM:n kanssa työvoiman saatavuuden kohtaanto-ongelmaa ja mm. alan vetovoimakysymyksiä. OKM ja STM työskentelevät yhdessä tutkintorakenteiden ja jatkuvan oppimisen uudistamiseksi.

– Tarvitaan ministeriöiden yhteinen kokoonpano, pysyvä rakenne monipuolisine ja laajoine taustaverkostoineen, Satu Koskela sanoo.

– Rakenteessa olisivat edustettuina ainakin STM, TEM, OKM ja VM. Tarkoituksena on luoda yhteisen tietopohjan ohella yhteinen käsitys siitä, mitä lähitulevaisuudessa on tapahtumassa ja mitä toimia se edellyttää. Yhteiseen tilannekuvaan perustuen voidaan etsiä ja yhteensovittaa lyhyen ja keskipitkän aikavälin konkreettisia ratkaisuja sote-henkilöstön riittävyyden ja saatavuuden varmistamiseksi.

– Ministeriöiden pitää tehdä tätä yhteistyössä ja yhdessä palvelujärjestelmän arjen toimijoiden, työelämän edustajien ja kuntien kanssa.

Satu Koskela korostaa, että erityisesti pitäisi panostaa hyvinvointialueiden käynnistämiseen ja osaamisen johtamisen ja kehittämisen rakenteisiin siellä.

– Tällä hetkellä kokonaiskuva jää piirtymättä riittävästi.

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

*