Kuva: Ville Miettinen
Köyhyysbussikiertueen ympäri Euroopan järjesti Euroopan köyhyyden vastaisen verkoston EAPN:n koordinoima EMIN-verkosto. Bussi pysähtyi Tampereella kesäkuussa.

Neuvontapalveluita oikea-aikaisesti, matalalla kynnyksellä ja myös taloudellisissa asioissa lapsiperheille. Riittävät resurssit koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoon. Harkinnanvaraisen toimeentulotuen laajentaminen. Lisää avustaja-, ulkoilutus ja saattajapalveluita ikäihmisille.

Siinä joitain tänään julkaistun Tampereen köyhyysohjelman ehdotuksia toimenpiteiksi, jolla köyhyyttä voitaisiin vähentää ja köyhyyden vaikutusta kaupunkilaisen elämään voitaisiin lieventää.

Pormestari Lauri Lylyn, sd., nimeämä työryhmä luovutti laatimansa köyhyysohjelman vuosille 2018-2021 pormestarille tänään. Ohjelma sisältää useita ehdotuksia köyhyyden ja huono-osaisuuden vähentämiseksi Tampereella. Ohjelman toteutuksesta ja sen vaatimasta rahoituksesta päättää kaupunginvaltuusto.

– Työryhmä pyrki siihen, että ehdotukset olisi realistisia ja mahdollista toteuttaa tällä valtuustokaudella, kertoo ohjelman laatineen köyhyystyöryhmän puheenjohtaja, Tampereen kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja Mikko Aaltonen, vas., Kuntalehdelle.

Köyhyysohjelman laatiminen kirjattiin Tampereen pormestariohjelmaan 2017-21. Ohjelma on päivitys edellisellä valtuustokaudella tehtyyn ohjelmaan, jossa pääpaino oli työikäisissä tamperelaisissa. Nyt toimenpide-ehdotukset koskettavat myös lapsia, lapsiperheitä, nuoria ja iäkkäitä kaupunkilaisia.

Köyhyystyöryhmässä on edustaja kustakin valtuustoryhmästä. Eri puolueiden saaminen ohjelman taakse oli ristiriidatonta, koska tavoitteet jaetaan yhteisesti, Aaltonen sanoo.

– Ehkä joissain tilanteissa keinoista voi olla erimielisyyttä, mutta köyhyystyöryhmän esittämistä keinoista ei ollut minkäänlaista erimielisyyttä.

Suomen köyhyyden ja syrjäytymisen vastaisen verkoston EAPN-Finin viime vuoden köyhyysraportin mukaan köyhyys on Suomessa vähentynyt vain hieman tällä vuosikymmenellä. Näin on myös Tampereella. Vuonna 2016 kaupunkilaisista 16,6 prosenttia oli pienituloisia, kun vuonna 2010 osuus oli 18,1 prosenttia. Kuitenkin pitkittyneesti pienituloisten osuus on lähes kaksinkertaistunut vuosituhannen alusta.

MainosTHL:n vuoden 2017 tietojen mukaan tamperelaisista 21 prosenttia oli joutunut edeltävien 12 kuukauden aikana tinkimään ruoasta, lääkkeistä tai lääkärissäkäynnistä rahan takia, ja 13 prosenttia oli pelännyt ruoan loppuvan, ennen kuin voi ostaa sitä lisää.

Merkittävä köyhyyteen liittyvä haaste, eli asumisen kustannukset ja kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen saatavuuden varmistaminen, nousi vahvasti esille työryhmän keskusteluissa, mutta varsinaista toimenpide-ehdotusta ei tehty.

– Aihe katsottiin erittäin tärkeäksi mutta niin laajaksi kokonaisuudeksi, että köyhyystyöryhmä päätti olla esittämättä toimenpiteitä sen osalta, Aaltonen sanoo omassa puheenvuorossaan ohjelmaraportissa.

Keskusteluissa nousi esiin myös yhteiskunnallinen asenneilmapiiri, Aaltonen kertoo

– Miten ihmisiä joilla on toimeentulon kanssa ongelmia kohdellaan ja miten asioitaan käsitellään. Ihmisiä pidetään usein keskusteluissa kustannuserinä. Se on väärä lähtökohta ja luo kovuutta ja vastakkainasettelua. Ja vaikeuksia kohdanneissa ihmisissä se luo myös toivottomuuden tunnetta.

Köyhyystyöryhmän esittämät toimenpiteet
köyhyyden vähentämiseksi Tampereella:

Kaikenikäiset

Varmistetaan julkisten palvelujen toimivuus ja matala kynnys.

Tarjotaan apua asiakkaalle oikeaan aikaan.

Varmistetaan ruuan jakelu vähävaraisille yhteistyökumppanien kanssa.

Varmistetaan painopiste matalan kynnyksen toiminnassa: tuetaan järjestöjen toimintaa, varmistetaan kaupungin asuntojen vuokratason pitäminen kohtuullisena, laaditaan sosiaalisille investoinneille budjetti.

Lapsiperheet

Tuetaan harrastustoimintaa laajentamalla maksutonta harrastus- ja kerhotoimintaa käyttämällä täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea harrastustoimintaan ja kehittämällä koulujen loma-aikojen toimintaa.

Varmistetaan perusopetuksen aito maksuttomuus.

Tarjotaan lapsiperheiden neuvontapalveluita oikea-aikaisesti ja matalalla kynnyksellä myös perheiden taloudellisissa asioissa.

Nuoret

Edistetään opintojen maksuttomuutta. Maksuttomat oppimateriaalit tulee olla saavutettavia ja tarvittaessa ehkäisevää toimeentulotukea voidaan käyttää niiden hankkimiseen.

Kehitetään Ohjaamon toimintaa edelleen ns. yhden luukun -periaatteella.

Varmistetaan koulu- ja opiskeluterveydenhuollon riittävät resurssit.

Tarjotaan nuorille maksutonta ehkäisyä.

Työikäiset

Kehitetään ja laajennetaan aktiivipassia.

Lisätään harkinnanvaraista toimeentulotukea.

Vahvistetaan Huoltsun toimintaa ja laajennetaan aukioloaikoja.

Ikäihmiset

Nostetaan palvelukeskuskortin ja harkinnanvaraisten kuljetuspalvelujen tulorajoja.

Lisätään ikäihmisten avustaja-, ulkoilutus- ja saattajapalveluja.

Lisätään kotipalvelua.

LISÄÄ AIHEESTA:

Lahti haluaa työllisyyskokeiluun, Turku tähtää maan parhaaseen lähiöpolitiikkaan, Oulu madalsi kynnystä – kaupungit ehkäisevät köyhyyttä eri tavoin

Köyhyys ei tule koskaan yksin – se pudottaa verkostoista, lyö leiman ja syyllistää

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Aiemmat kommentit

  1. Tampereella saavat seniorit (65+) kulkea linja-autoissa alennettuun hintaan kello 9-14 välisenä aikana. Esittäisin vielä, että tätä aikaa lisättäisiin, sillä ikäihmiset käyvät paljon teatterissa, konserteissa ym., jotka ovat pääasiassa iltaisin.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

*