Tutkimuksen mukaan maahanmuuttajien lapset saavat muita useammin ADHD-diagnoosin Suomessa. (Kuva: Ville Miettinen)

Maahanmuuttajaperheitä hoitavalle terveydenhuollon henkilökunnalle on syntynyt uusia osaamistarpeita, kun maahanmuuttajien asiointi terveydenhuollossa on arkipäiväistynyt monissa kaupungeissa.

– Esimerkiksi neuvola- ja kouluterveydenhuollon sekä lastenpsykiatrian työntekijöiden on kyettävä aiempaa useammin huomioimaan myös maahanmuuttoon ja kulttuuriin liittyviä tekijöitä, kun he arvioivat lasten kehitystä ja mahdollista psyykkistä oireilua, sanoo tutkija, LT Venla Lehti Turun yliopiston lastenpsykiatrian tutkimuskeskuksesta.

Lehti on vastuukirjoittaja tutkimusjulkaisussa, joka on julkaistu Journal of Child Psychology and Psychiatry -lehdessä.

Turun yliopiston lastenpsykiatrian tutkimuskeskuksen tutkimus osoitti, että tarkkaavuushäiriö- eli ADHD-diagnoosin saaneilla oli viisi kertaa todennäköisemmin maahanmuuttajavanhemmat kuin niillä tutkittavilla, joilla diagnoosia ei ollut. Myös maahanmuuttajaisä ja suomalainen äiti olivat diagnoosin saaneiden vanhempina tavallisempi yhdistelmä kuin verrokkiryhmässä.

Lehti arvioi, että lasten ADHD-riskiä lisäävät ympäristötekijät tai perinnölliset tekijät voivat olla maahanmuuttajavanhemmilla yleisempiä. Lehti pitää myös mahdollisena, että lasten levoton käytös ja keskittymisvaikeudet tulkitaan vastaanotolla virheellisesti tarkkaavuushäiriön oireiksi.

– Oireiden taustalla voi olla myös perhetilanteeseen, sopeutumiseen tai elämänkokemuksiin liittyviä syitä, mutta kulttuuri- ja kielierojen vuoksi lasten arviointi ja vanhempien haastattelu on usein haastavaa, Lehti tarkentaa.

Erityisen korkea todennäköisyys ADHD-diagnoosiin tutkimuksessa havaittiin lapsilla, joiden vanhemmat olivat kotoisin inhimillisen kehityksen indeksillä arvioituna matalan kehityksen maista.

Inhimillisen kehityksen indeksi on Yhdistyneiden kansakuntien kehitysohjelman luoma mittari, joka koostuu odotettavissa olevasta elinajasta, koulutuksesta ja elintasosta.

Lisäkoulutus jouduttaa
varhaista puuttumista

Tutkimus on osa Turun yliopiston lastenpsykiatrian tutkimusyksikön laajempaa hankekokonaisuutta jossa selvitetään maahanmuuttajataustaisten lasten ja nuorten psykiatristen häiriöiden ja oppimisvaikeuksien yleisyyttä ja terveyspalveluihin hakeutumista.

Hankkeen johtaja professori Andre Sourander painottaa, että terveydenhuollon työntekijät ja alan opiskelijat tarvitsevat lisäkoulutusta, jotta maahanmuuttajataustaiset lapset ja nuoret saisivat apua riittävän varhain.

– Maahanmuuttajataustaisten lasten ja nuorten psykiatristen häiriöiden varhainen tunnistaminen sekä asianmukaisen tuen ja hoidon järjestäminen riittävän aikaisin on tärkeä ja ajankohtainen haaste terveydenhuollossamme, Sourander sanoo.

Aiheesta aiemmin:

Kehityspsykologit: Maahanmuuttajanuorten hyvinvoinnin tukeminen kannattaa

Arkinen turvallisuus tukee turvapaikanhakijan mielenterveyttä

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Aiemmat kommentit

 1. Avatar SOTE päätöksen saloja, salainen kehittynyt suomalainen teknologia sanoo:

  Aisti-yhdistys-implantteihin liittyvän ihmis-oikeuksien puutteen ja epäeettisten piirteiden takia, kuvailtiin kyseinen mielitekniikka, ja koko kuvio
  monin käyttötarkoituksineen, venäläisille, venäjän armeijalle, useimpiin maihin,
  ja liveleakin tapaisiin paljastus sivustoihin.

  Kuvattu tekniikat, millaisessa elämäntilanteessa olevia ihmisiä käytetään, ja miten ihmisille kerrotaan osa totuudesta.
  Kuvailtu kuinka osaa ihmisistä henkisesti painostetaan (kidutetaan) , väsytetään, 24/7 jatkuvalla ,
  mieli-/kuulo- ja huomio-aistiin liittyvillä keinoilla, epätoivoa tavoittelevalla tauottomalla kone-avusteisilla puheilla, toimimaan kyseisen mielitekniikkaa hallitsevan tahon hyväksi.
  Pienen ajan jälkeen, ihminen jätetään öiksi rauhaan, kun aistiyhteyden toisessa päässä olevat ihmiset myös nukkuvat.
  Kuvailtu kuinka toimintaan suostumattoman mieltä, ja motorisia toimintoja hitaasti vallataan, ja hän alkaa huomion hajaantuessa, tai mielikuvitusta hetkisesti käytettäessä, tehdä virtuaaliyhteydellä hänen kauttaan katsovien ihmisten ajatuksellisia/motorisia tekoja, ja kuinka hänen motoriikkaansa,
  Kuvailtu kuinka painostuksen yhteydessä, positiivisia tunteita voidaan estää.
  etä-yhteydellä häiritsevät liikkeet hiljalleen voimistuvat. Ja kuinka nämä motoriset teot, mieleen tunkeutujien harjoitteluksi, aluksi liittyvät tavallisiin käytöksellisiin tekoihin tai vaikutukseen siihen missä järjestyksessä ajatuksessa olevat asiat tehdään.
  Selitetty miten painostukseen kasvamiseseen liittyy osa uhrille tehtyjen painostuskeinojen paljastus ulkopuolisille, ja näiden käyttö henkisessä painostuksessa, jonka tiedetään johtavan fyysisiin haittoihin.
  Selitetty langattomat implantit omaaville ihmisille tapahtuva toistuva kohtaaminen ihmisten kanssa jotka ohimennen epätavallisesti huomioivat heitä ja tietävät/esittävät jotain heihin liittyvää. Ja miksi heidän olinpaikkansa on muiden tiedossa.
  Vaikuttavin painostuskeino on vähentää toimintaan kiristetyn viestintämahdollisuutta, vaikutaten hänen puhekykyyn, ja kirjoitukseen. Aistiyhdistyksen toisessa päästä tehtävä häirintä alkaa vaikuttamaan implantteja kantavan ihmisen puhekykyä, ja kirjoitusta.
  Toiminnan peitteenä käytetyn psykiatrian tahon vaikuttavin keino on estää toimintaan suostumattoman puhetta hetkittäin, ja hänen lauseen jälkeen sanoa puhesyntetisaattorin avulla asiat päinvastoin tai viestinnällistä sekaannusta aiheuttaen.
  Tällaiselle henkilölle hankitaan valheellinen diagnoosi, ja vahvemman lääkityksen jälkeen hänen on vaikeampi erottaa omia toimintojaan aistiyhdistyksen kautta toisen ihmisen tekemästä.

  Seuraavassa lyhyt kuvaus mitä kerrottiin.

  langattomat implantit
  osittainen etä-mielen hallinta
  mieleen tunkeutuva järjestelmä
  Nähdä, kuulla ja tuntea toisen ihmisen kautta, ja tuntea heidän tunteensa.
  Miten huomionkäyttö yhdistyy monen ihmisen ollesa yhden ihmisen mielessä etä-yhteydellä.
  Miten implanttia kantava ihminen voi tuntea hänen silmiensä kautta katsovien muiden ihmisten huomion kohteet.
  Miten implanttia kantava ihminen voi tuntea hänen silmiensä kautta katsovien, muiden ihmisten mielikuvituksen käytön, yleen§sä nopeissa tilanteissa joissa hänen mielikuvitusta käytetään.
  Kuinka yllä kuvattua käytetään viestinnässä.
  Miten ihmisten ajatukset, ja mieli liittyvät, ja toimivat interaktiivisesti tällä teknologialla.
  Muille kuvaillut moninaiset tarkoitukset tälle teknologialle ei kerrottu tässä kirjeessä.
  Kuvailtu pienet viiveet ja lagit viestiliikenteessä, jotka johtuvat tietoliikenteestä ja tiedon käsittelystä.
  Selitetty kuinka muiden ihmisten mielessä-ajattelu äänet, voi kuulla omassa päässä, ja viestiä heidän kanssaan tällä tavoin.
  Selitetty kuinka mieliviestinnässä tajutaan, ja tunnetaan implantteja kantavan ihmisen ajatuksia ja tuntemuksia, ja miten niihin voi vaikuttaa.
  Selitetty miten implantteja kantava ihminen voi luulla toisten ajatuksia , tai mieli-äänellisiä ajatuksia omakseen. Ja kuinka oman ajatuksissaan puhumisen äänen, voi kokemuksen lisääntyessä erottaa muista.
  Selitetty yöllisiä toimintoja, harjoitteita ja tapahtumia, mieleen tunkeuvuvan tekniikan ollessa hereillä.
  Selitetty miten teknologiaa laittomasti ja epäeettisesti kokeillaan, kuinka sitä hyötykäytetään.
  Selitetty kuinka osalla hyötykäytöistä on hyvä tarkoitus.
  Selitetty implantin omaavan ihmisen eri vartalon osiin saadaan haluttuja fyysisiä vaikutuksia ja tuntemuksia, ja miten se liittyy mieeleen tunkeutuvaa tekniikkaa toisessa päässä käyttäviin ihmisiin.
  Kuvailtu kuinka painostuksen yhteydessä implantteja kantavan ihmisen ajatusta/huomion käyttöä/ muistia, voidaan estää.
  Ulkopuolisille myös kuvailtu, toimintaan painostetun ihmisen reitillä, kirkkaita yksinkertaisia värejä käyttävien ihmisten/ajoneuvojen tarkoitus, miten ne liittyvät implanttia kantavan ihmisen ajatuksissa jakautuvaan huomio-kykyyn ja sen jakautumiseen langatonta mielitekniikkaa toisessa päässä käyttävien ihmisten kesken. (esim. punainen usean ajoneuvojen/pukeutumisen yhdistelmä: pysähtymistä, puna-sisinen ajoneuvojen/pukeutumisen yhdistelmä; siinä kohdassa tapahtuisi, jos odottaisi; vihreä hyvin toimimista, punainen päähine väärin toimimista, liilaa heidän langatonta mieli-tekniikkaa ja miten nämä värejä kantavat ihmiset/autot ajoitetaan samaan tilanteeseen jolloin viesti on varmempi. )
  Kuvailtu mikä tarkoitus värikoodein/joskus ilman, pukeutuneilla naisilla on tässä tilanteessa, ja miten aistiyhdistyksen vahvistamiseksi tarvitaan aistikokemuksia, joista vahvin tie on seksuaalinen impulssi. ……ettei värikoodeja aina tarvita koska implanttien kautta saadaan viestitettyä toimintaan kiristetyille ”harmaiksi” kutsutuille implantoiduille miehille, uuden aistitekniikan avulla kuuloaistiin.
  Toimintaan implantein varustettujen miesten tulisi seurata näitä naisia, joita on opastettu ilmeettömiksi, ja erottuvaa viestitystä ei saa tehdä.
  Kuvailtu vaaratilanteet jotka syntyvät, etäyhteydellä mielitekniikkaa käyttävien ihmisten jakaessa tämän implanttia kantavan ihmisen huomion käytön, mm. kadulla liikenteessä.
  Kuvailtu kuinka psykiatrian alaan liittyen, implanttia kantava ihminen johdetaan loukkuun,
  ja hänen omaa tahtoa/ajatuksellista suoriutumista, toivotaan heikennettävän lääkkein, kun on tiedossa tilanteessa kasvava mieleentunkeutujien mahdollisuus tehdä ajatuksellisia ja motorisia tekoja useammin, liittyen tämän ihmisen oman ajatuksenkulun väliin injektoitujen, mielitekniikkaa toisesta päästä käyttävien ihmisten ajatuksilla.
  Kuvailtu tekniikkaa hallitsevan tahon pyrkimys estää implantin omaavan ihmisen yritys saada apua asaiaan ja poistaa hänen elämäänsä mahdollisesti häiritsevä implantti.
  Kuvailtu tekniikkaa hallitsevan tahon pyrkimys, peitteeksi, saattaa ihmiselle tekaistu mielenhäiriö diagnoosi.
  Kuvailtu tekniikkaa hallitsevan tahon tahto vaikuttaa mitä sairaalan kuvantamisessa, ihmisestä löytyvästä biotekniikasta näkyy.
  Kuvailtu painostuksen yhteydessä, peitteenä käytetty tapa, aiheuttaa ihmiselle tämän historiaan, perheeseen liittyvien oireiden tai sairauksien toistaminen biotekniikan avulla.
  Kuvailtu aistiliikenteen mahdollinen kaksisuuntaisuus, osittainen kaksisuuntaisuus, kuinka implantteja kantava ihminen voi aistia langattoman mielitekniikan välittämiä toisten ihmisten ajatuksia haluttaessa.
  Kuinka implantteja kantavan ihmisen ajatukset, mielitekniikan toisessa päässä, ymmäretään täydellisesti.
  Kuvailtu kuinka etäyhteydellä välittyviä liikkeitä oppii tuntemaan, ja kuinka ne voimistuvat, kuinka niitä voidaan sallia, tai kuinka niitä voidaan toisesta päästä (painostuksen yhteydessä) pakottaa.
  Kuvailtu vaikutus katseeseen, kun etäyhteydellä käännetään ja osoitetaan ihmisen silmiä.
  Kuvailtu psygologiseen viestintään liittyvä mielitekniikkaa hallitsevan tahon viestitys uhrien ja tekniikan hyväksyneiden ihmisten kesken.

  ihmisen aistien langaton välitys toiseen ihmiseen
  motoriikan välitys
  ajatuksen välitys, ja miten se ymmärretään
  toisen ihmisen ajatukseen vaikuttaminen
  vaikutus huomiokykyyn
  ns. puhesyntetisaattori
  muistivaikutukset
  korostuneet tunteet, kuten seksuaalinen aistikokemus
  vähentyneet tunteet
  vaikutus läsnäolon tunteeseen, tai sen puutteeseen
  implantin ja aistikokemukeen liittyvien artikkelien sijoitukset
  kuvailtu tekn……………..

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

*