Hämeenlinna pisti avosairaanhoidon uusiksi mm. terveyspalvelujen pitkien jonojen takia. (Kuva: Ville Miettinen)

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) raati on valinnut Hämeenlinnan terveyspalveluiden innovoiman kanavamallin jalkautuksen vuoden 2014 Kymppiteoksi.

– Hämeenlinnassa on lähdetty asiakaskeskeisesti ratkomaan perusterveydenhuollon keskeisiä haasteita, palvelujen laatua ja saatavuutta, samanaikaisesti, sanoo ylilääkäri Minerva Krohn THL:stä.

– Kehittämistyön tuloksena on luotu malli, jossa hoidon tarpeen arvioinnin pohjalta tarjotaan asiakkaille sellaista palvelua, jolla mahdollisimman vähin resurssein pystytään ratkaisemaan esille tullut hoidon tarve tai muu ongelma.

Asiakkaita palvellaan kahdella mallilla

Hämeenlinnan kanavamallissa potilaat ryhmitellään hoidon tarpeen mukaan.

Tilapäisiä palveluita tarvitsevat asukkaat saavat palvelunsa joustavasti ja nopeasti ns. episodikanavasta. Käytettävissä on sairaanhoitajan, fysioterapeutin, psykiatrisen sairaanhoitajan ja päihdesairaanhoitajan sekä lääkärin muodostama hoitotiimi.

Hoidon tueksi on organisoitu laaja ryhmätoiminta tukemaan asiakkaiden omahoidon taitoja. Sähköisiä palveluita käytetään aktiivisesti.

Korkean sairastumisriskin asiakkaita ja pitkäaikaista hoitoa tarvitsevien henkilöiden palvelut on järjestetty ns. terveyshyötykanavassa. Heille nimetään vastuuhoitaja, joka koordinoi hoitoa. Käytettävissä on moniammatillisen tiimin osaaminen.

Omahoidon taitoihin paneudutaan yhdessä potilaan kanssa ja jokaiselle potilaalle tehdään henkilökohtainen hoitosuunnitelma, jossa potilas itse määrittää tarpeen ja tavoitteen hoidolleen. Hoidon tuloksia seurataan aktiivisesti.

Toiminnan kipupisteet on otettu haltuun

Johtava ylilääkäri Merja Toivonen Hämeenlinnan Terveyspalveluista kertoo, että avosairaanhoidon palvelut päätettiin järjestää uudella tavalla siksi, että terveyspalveluihin on pitkät jonot ja entistä useampi potilas sairastaa useaa seurantaa tarvitsevaa sairautta.

– Henkilökuntaa ei ole mahdollista palkata lisää ja toisaalta lääkäreiden saatavuudessa on ollut jo pitkään ongelmia, Toivonen sanoo.

– Olemme vajaassa kahdessa vuodessa saaneet aikaan toimintatavan, jossa potilaiden omaa osallistumista on lisätty. Tehostettua, koordinoitua hoitoa pystytään aikaisempaa paremmin tarjoamaan heille, jotka siitä erityisesti hyötyvät. Kevyemmät palvelut ryhmätoimintana ja sähköisinä palveluina riittävät hyvin osalle asiakkaista. Ammattilaisten osaamista on laajennettu ja tämä on monipuolistanut työtä.

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

*