Timo Reina. (Kuva: Sonja Eloranta)

Sote- ja maakuntauudistuksen valinnanvapauden piirissä olevien palveluiden yhtiöittämisvelvoite sisältää riskejä, jotka voivat johtaa tukipalveluiden, kuten tietojärjestelmäratkaisujen hallitsemattomaan pirstaloitumiseen tavalla, joka ei tue uudistuksen keskeisiä tavoitteita, totesi Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Timo Reina Sosiaali- ja terveydenhuollon atk-päivien avaustilaisuudessa Helsingissä tiistaina.

– Esimerkiksi tällä hetkellä useissa maakunnissa on käytössä tai tulossa käyttöön koko maakunnan kattavia asiakas- ja potilastietojärjestelmiä, joiden kehittämiseen on panostettu merkittävästi. Mikäli lainsäädännöllä ei selkeästi mahdollisteta maakunnallisesti yhtenäisten tietojärjestelmien hyödyntämistä, uhkaa tämä kasvattaa entisestään uudistuksen edellyttämiä investointitarpeita sekä pidentää toteutusaikataulua, Reina varoitti.

Reinan mukaan työjärjestys muistuttaa häntä heiluttaa koiraa -asetelmaa.

– Maakuntien puolesta ollaan perustamassa tukipalveluyhtiöitä ilman että käyttäjät pääsevät vaikuttamaan palveluihin ja organisointiin.

Reina muistutti, että haasteen muodostavat myös laboratorio- ja kuvantamispalveluiden toteutukset.

– Tehokasta julkista tukipalvelutuotantoa ei tulisi hajottaa, vaan mahdollistaa maakuntien tuottamien tukipalveluiden käyttö myös markkinoilla toimiville julkisille sote-keskuksille. Muutoin syntyy etulyöntiasema suurille yksityisomisteisille ketjuille, jotka voivat konsernirakenteen kautta tarjota niiden sote-keskuksille valmiit tukipalveluratkaisut, Reina totesi.

Maakunnille ja kunnille liikkumavaraa

Lähtötilanne eri maakunnissa tukipalveluiden osalta on erilainen ja myös tarkoituksenmukaiset tukipalveluiden organisointimallit voivat vaihdella maakunnittain ja eri tukipalveluiden välillä.

Reinan mukaan kansallista yhtenäisyyttäkin tarvitaan, mutta tähän voidaan parhaiten vaikuttaa valtakunnallisilla lakiin perustuvilla standardeilla.

– Itsehallinnollisille maakunnille ja kunnille tulee jättää vapaus päättää tukipalveluiden tarkoituksenmukainen organisointitapa. Tukipalveluita voidaan hankkia tehokkaasti markkinoilta ohi palvelukeskusjärjestelyiden, mutta monien palveluiden osalta maakuntien ja kuntien in house -yhtiön hyödyntäminen olisi perusteltu malli myös jatkossa.

– Parhaillaan eduskuntakäsittelyssä olevan maakuntalain kirjaukset ovat tukipalveluiden tuottamistapojen osalta vielä epäselviä ja vaativat tarkentamista uudistuksen esivalmistelun tueksi. Maakuntien tulisi voida tarjota tukipalveluita omistamilleen sote-keskuksille ja hyödyntää tässä myös in house -yrityksiä. Myös tarve hankintalain in house -yhtiöiden kynnysarvojen kasvattamiselle EU:n mahdollistamalle tasolle tulisi vielä arvioida uudelleen, Reina totesi.

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

*