Kuva: Ville Miettinen
Kiintymyssuhdehäiriön tiedetään olevan yhteydessä myöhempiin lastensuojelutoimenpiteisiin.

Vanhempien mielenterveysdiagnoosi tai päihderiippuvuus altistaa lapsen harvinaiselle kiintymyssuhdediagnoosille, osoittaa Turun yliopiston Lastenpsykiatrian tutkimuskeskuksen uusi tutkimus.

Tutkimus osoitti, että jos molemmilla vanhemmilla oli jokin mielenterveysdiagnoosi, lapsen kiintymyssuhdehäiriödiganoosin riski nousi 51-kertaiseksi verrattuna lapsiin, joiden vanhemmilla ei ollut diagnoosia. Pelkän äidin mielenterveysdiagnoosi yhdeksänkertaisti ja isän mielenterveysdiagnoosi kuusinkertaisti riskin.

Häiriötä esiintyy alle yhdellä prosentilla koko väestöstä, mutta mielenterveysongelmien ehkäisyn kannalta ryhmä on keskeinen.

Varhaislapsuuden kiintymyssuhdetta pidetään keskeisenä tekijänä myöhemmälle mielenterveydelle.

Reaktiivisen kiintymyssuhdehäiriön tiedetään olevan yhteydessä myöhempiin lastensuojelutoimenpiteisiin, psykiatrisiin häiriöihin ja syrjäytymiseen. Korjaavat hoidot ovat vaativia ja kalliita ja näyttö niiden tehosta on puutteellista.

Siksi tulokset tulisi lastenpsykiatrian professori Andre Souranderin mukaan huomioida, kun mielenterveyspalveluja suunnitellaan.

Vanhempien raskaudenaikaisia päihde- ja mielenterveysongelmia pitäisi seuloa aktiivisesti ja kehittää niiden hoitoon matalan kynnyksen palveluita, jotka perustuvat tutkimusnäyttöön.

Reaktiivinen kiintymyssuhdehäiriö on lapsuuden sosiaalisen toiminnan häiriö.

Se voi estää lasta vastaanottamasta tukea ja lohdutusta ja saada hänet käyttäytymään vetäytyvästi, välinpitämättömästi, pelokkaasti tai aggressiivisesti.

Hoitamattomana häiriö heijastuu lapsen koko elämään, toimintakykyyn ja myöhempiin ihmissuhteisiin.

Kiintymyssuhdehäiriön yhteys vanhempien mielenterveys- ja päihdehäiriöihin on poikkeuksellisen suuri verrattuna muihin lapsuuden psykiatrisiin häiriöihin.

Kiintymyssuhdehäiriöisten lasten vanhempien yleisin ongelma oli alkoholi- ja huumeriippuvuus tai -ongelma molemmilla vanhemmilla. Sitä esiintyi 20 prosentilla diagnoosin saaneiden lasten vanhemmista. Äidin masennus ja isän alkoholi- tai huumeongelma olivat toiseksi yleisin yhdistelmä, jota tavattiin noin 17 prosentilla tutkittujen lasten vanhemmista.

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

*