kuva: Tiia Alkkiomäki
Mats Brandt väittelee perjantaina Vaasan yliopistossa.

Sosiaali- ja terveyspalveluista vastaavat ylemmät virkamiehet Suomessa ja Ruotsissa katsovat, että valinnanvapaus sosiaali- ja terveyspalveluissa voi vahvistaa palveluiden käyttäjien itsemääräämisoikeutta ja parantaa palveluiden laatua. Tämä käy ilmi Uudenkaarlepyyn kaupunginjohtajan, valtiotieteiden lisensiaatti Mats Brandtin väitöstutkimuksesta.

– Viranomaisilla on samansuuntaisia näkemyksiä valinnanvapauden hyödyistä sekä Suomessa että Ruotsissa, kertoo perjantaina Vaasan yliopistossa väittelevä Brandt.

Brandt suuntasi kyselytutkimuksensa kuntien, yhteistyöalueiden, sairaanhoitopiirien tai maakuntien palveluksessa työskenteleville ja sosiaali- ja terveyspalveluista vastaavilla johtavilla virkamiehille Suomessa ja Ruotsissa.

Maiden välillä on myös eroja. Tulokset viittaavat muun muassa siihen, että Ruotsissa asukkaita tuetaan enemmän tiedottamalla asioista, mikä tekee valinnasta helpompaa. Suomessa taas valinnanvapauden on koettu vaikeuttavan toiminnan suunnittelua, valvontaa ja seurantaa.

– Valinnanvapaus nähdään tutkimustulosten valossa positiivisena asiana, mutta se ei tarkoita sitä, etteikö siihen liittyisi myös ongelmia viranomaisten kannalta. On tärkeää arvioida seurauksia monesta erilaisesta strategisesta näkökulmasta, Brandt toteaa.

Brandt on valmistunut 2001 valtiotieteiden lisensiaatiksi 2001 Turun yliopistosta. Hänet valittiin Uudenkaarlepyyn kaupunginjohtajaksi toukokuussa 2018. Aiemmin Brandt toimi Maalahden kunnanjohtajana.

Brandt teki tutkimuksensa työnsä ohessa.

– Idean tutkimukseeni sain, kun olin virkavapaalla vuosina 2012–2014 ja työskentelin Tukholmassa Ruotsin valtiovarainministeriössä. Tehtävänäni oli seurata julkisrahoitteisten, mutta yksityisesti tuotettujen palvelujen kehitystä, Brandt kertoo.

Mats Brandtin väitöskirja: Valfrihet inom social- och hälsovården: Myndigheters syn på valfrihetens inverkan i Finland och Sverige ur olika strategiska synvinklar

Avatar
Jorma Ylönen
jorma.ylonen@kuntalehti.fi
Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.