Ensimmäinen haku sosiaali- ja terveydenhuollon valinnanvapauspilotteihin alkoi tänään. Haku jakautuu kahteen jaksoon joista ensimmäinen on 29.5.–7.7.2017 ja toinen 14.8.–29.9.2017.

Kunnat ja kuntayhtymät voivat hakea mukaan pilotteihin ja saada niiden toteutukseen valtionavustusta sosiaali- ja terveysministeriöltä

Pilottien tarkoitus on tukea valinnanvapauslain toimeenpanoa. Pilottien toteutusta varten valtion talousarvioon varataan 100 miljoonaa euroa vuosina 2018–2019. Tämän lisäksi pilottien järjestämiseen haetaan vuoden 2017 lisätalousarviossa erillistä 33 miljoonan euron määrärahaa.

Pilotteihin osallistuvilta toimijoilta ei edellytetä omarahoitusosuutta.

Yksittäinen kunta ei voi pilotoida

Valinnanvapauden pilottihankkeet voidaan toteuttaa joko sote-keskus-pilottina (ns. suoran valinnan palvelujen pilotti), henkilökohtaisen budjetin pilottina tai näiden yhdistelmänä. 

Pilotit voidaan aloittaa aikaisintaan syksyllä 2017 ja viimeistään 30.6.2018. Maakunnat voivat jatkaa pilottejaan vuoden 2022 loppuun saakka.

Pilottien hallinnointi toteutetaan vastuukuntamallilla tai kuntayhtymänä, eli yksittäinen kunta ei voi toteuttaa omaa pilottihanketta. Myös maakunnan liitto voi hallinnoida pilottia.

Pilottien hallinnointi siirtyy kaikissa tapauksissa uusille maakunnille 1.1.2019. Sote-keskus-pilottiin osallistuvien kuntien ja kuntayhtymien pitää yhtiöittää pilottiin kuuluvat palvelunsa ennen pilotin aloittamista.

Pilottien tulee kattaa vähintään 80 prosenttia maakunnan väestöstä. Erityisperustein pilotin kattavuus voi olla 50–80 prosenttia väestöstä. 70 prosenttia voidaan alittaa vain jos mukana on vähintään puolet maakunnan kunnista.

Mikäli pilotin kattama alue olisi 50–80 % maakunnan asukasluvusta, pilottiin hakevan tulee esittää hankesuunnitelmassaan uudenlaisten sosiaali- ja terveyspalveluiden alueelliseen ja väestölliseen kattavuuteen ja palveluiden vaikuttavuuteen liittyvät erityiset perusteet.

Yksityisten käyttö selvitettävä

Lakiesityksen mukaan sote-järjestelmän mukaiset sote-keskukset ja maakunnan liikelaitokset voisivat täydentää omaa palvelutuotantoaan ostamalla sosiaali- ja terveyspalveluja pk-yrityksiltä. Valinnanvapauslain mukaan sote-keskus voi hankkia 40 prosenttia toiminnastaan muilta yrityksiltä.

Pienet yritykset voivat tarjota myös erilaisia tukipalveluja, kuten siivousta ja ruokahuoltoa. Jo käynnissä olevat valinnanvapauskokeilut ovat osoittaneet, että pienemmillä yrityksillä on edellytyksiä toimia sotekeskuksen tuottajana, sosiaali- ja terveysministeriön (STM) tiedotteessa todetaan.

STM:n mukaan keskisuurten, pienten ja mikroyritysten aseman kannalta on merkittävää, että valinnanvapausmallissa käytetään laajasti asiakasseteliä ja henkilökohtaista budjettia.

Ministeriö pyytääkin valinnanvapauspilotteihin hakevia tahoja tekemään etukäteen selvitystä siitä, miten yksityisiä yhtiöitä otetaan mukaan pilottiin.

”Valtionavustushakemusten valmistelussa tulisi miettiä mahdollisuuksia, joilla pienemmätkin yritykset voisivat osallistua pilotteihin”, ministeriö katsoo.

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

*