Potilasturvallisuuden kannalta terveydenhuollon ammattihenkilöstön riittävä kielitaito on pystyttävä varmistamaan.

Terveydenhuollon ammattilaisten riittävä kielitaito on Valviran mielestä voitava varmistaa luotettavalla tavalla. Työnantajan suorittaman omavalvonnan tulee olla ykköskeino puututtaessa kieliongelmiin. Valvira otti asiaan kantaa lausunnossaan terveydenhuollon ammattihenkilöstöstä annettuun lakiin tehtävistä muutoksista.

-Valviran näkemyksen mukaan riittävän kielitaidon varmistaminen on potilasturvallisuuden kannalta erittäin tärkeää. Parhaat edellytykset kielitaidon varmistamiseen on työnantajalla. Kielitaidon varmistamisen tulee olla osa sosiaali- ja terveysalan toimintayksiköissä suoritettavaa omavalvontaa eli suunnitelmallista laadunvarmistuksen prosessia, Valvirasta todetaan.

Hoitohenkilöstön riittävä kielitaito on noussut keskusteluun, kun maahanmuuttajien osuus terveydenhuollon ammattilaisten keskuudessa on lisääntynyt. Vireillä olevassa lakiuudistuksessa esitetään säädettäväksi kielitaidon tarkistamisesta myönnettäessä EU- tai ETA-valtion kansalaiselle ammatinharjoittamisoikeus.

Lisäksi laissa säädetään hälytysmekanismista, jonka avulla viranomaiset voivat vaihtaa tietoja ammatinharjoittajiin kohdistuvista kielloista ja rajoituksista sekä eurooppalaisen ammattikortin käyttöönotosta koskien sairaanhoitajia, fysioterapeutteja ja proviisoreja.

MainosValviran lausunto kokonaisuudessaan

Asiasta Valviran sivuilla

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

*