Tuottavimman ja tuottamattomimman yliopistollisen sairaalan välinen ero oli 7 % vuonna 2013. (Kuva: Ville Miettinen)

Tuottavuuserot yliopistollisten sairaaloiden välillä (ilman psykiatriaa) ovat Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan kaventuneet vuodesta 2012.

Vuonna 2013 tuottavuuserot yliopistollisten sairaaloiden välillä olivat keskimäärin 3 %. Tuottavimman ja tuottamattomimman yliopistollisen sairaalan välinen ero oli 7 %. Tuottavuuserot keskussairaaloiden välillä olivat keskimäärin 8 % ja muiden sairaaloiden välillä keskimäärin 7 %.

THL:n mukaan tuottavin yliopistosairaala vuonna 2013 oli Kuopion yliopistollinen sairaala (KYS), tuottavin keskussairaala oli Pohjois-Karjalan keskussairaala ja muista sairaaloista (aluesairaalat tai vastaavat) tuottavin oli Vammalan aluesairaala.

Pohjois-Karjalan keskussairaalan osuus alueen laskennallisista erikoissairaanhoidon kustannuksista oli 87 %. Keskussairaalan ja KYS:n tuottavuudesta johtuen alueen kunnat saivat laskennallista säästöä noin 21 miljoonaa euroa.

MainosJulkisten sairaaloiden erikoissairaanhoitopalvelujen tuottavuus ilman psykiatriaa on noussut prosentin vuosina 2009–2013. Sairaalaryhmien välillä on kuitenkin eroja tuottavuuden kehityksessä, vaikka vuoteen 2012 verrattuna on tapahtunut hieman tasaantumista. Yliopistollisten sairaaloiden tuottavuus nousi 3 % vuosina 2009–2013. Keskussairaaloiden tuottavuus puolestaan laski 1 % ja muiden sairaaloiden 2 %.

Eroja on erityisesti ryhmässä muut sairaalat, joihin on kohdistunut eniten palvelutuotantoon liittyviä supistuksia ja lakkautuksia, esimerkiksi Mäntän, Vammalan, Varkauden ja Iisalmen sairaaloissa.

Yliopistollisista sairaaloista tuottavuus nousi eniten Tampereen yliopistollisessa keskussairaalassa (TAYS) vuosina 2009–2013. TAYS:n tuottavuuden kehitykseen on vaikuttanut sairaanhoitopiirin toiminnalliset muutokset. Lisäksi aineiston laadun parantuminen on tarkentanut tuottavuusarviointia aiempaa paremmaksi.

Keskussairaaloista tuottavuus nousi eniten Länsi-Pohjan keskussairaalassa (8 %) ja muista sairaaloista eniten Pietarsaaren sairaalassa (10 %) vuosina 2009–2013.

Linkki Sairaaloiden tuottavuus 2013 -raporttiin

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

*