kuva: KHSHP
Sairaanhoitopiirin tarkoituksena on myydä Kanta-Hämeen keskussairaalan nykyiset rakennukset.

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri (KHSHP) joutuu oikaisemaan vuoden 2018 tilinpäätöstään, sillä tilintarkastaja ei hyväksy tilinpäätökseen sisältyvää kiinteistöjen arvonalennuksen kattamista KHSHP:n peruspääomasta.

Sairaanhoitopiiri kirjasi nykykiinteistöistään 60 miljoonan euron arvonalennuksen vastaamaan kiinteistöjen todellista arvoa, ja tasearvojen alaskirjaus katettiin sairaanhoitopiirin peruspääomasta. KHSHP on myymässä kiinteistöjä, ja myynnillä on ollut tarkoitus osittain rahoittaa uuden Ahveniston sairaalan rakentamista.

Sairaanhoitopiiri kertoo vastaanottaneensa valtiovarainministeriön neuvottelevan virkamiehen, kirjanpitolautakunnan kuntajaoston puheenjohtajan Pasi Leppäsen laatiman muistion, johon vedoten tilintarkastaja Minna Ainasvuori on ilmoittanut, että ei tule esittämään tilinpäätöstä hyväksyttäväksi.

– Näin jyrkät tulkinnat tulivat meille yllätyksenä. Asiaa on selvitelty meillä moneen otteeseen viime vuoden puolella ja on päädytty arvioon, että menettely olisi mahdollinen, KHSHP:n johtaja Seppo Ranta sanoo.

– Otamme kuitenkin nämä kannanotot tietysti vakavasti ja esitämme tässä tilanteessa KHSHP:n hallitukselle tilinpäätöksen oikaisua.

Vastaavia hankkeita on meneillään ympäri Suomea. Rannan mukaaan asiaan tarvitaan kestävä ja tasapuolinen linja, joka ei voi olla pelkästään yksittäisen valtiovarainministeriön virkamiehen näkemys asiasta.

– Sairaanhoitopiirin johtoryhmä päätyi siihen, että peruspääoman alentamista koskevien lakien ja säännösten ollessa tulkinnanvaraisia ja tarkoituksenmukaisuudeltaan epäselviä eri tilanteissa, on kuntayhtymän hyvä käydä lisää keskusteluja kuntajaoston, VM:n ja Kuntaliiton kanssa kirjanpito-ohjeiden soveltamisesta tässä tilanteessa, Ranta toteaa.

Maksetaanko kiinteistöt kahteen kertaan?

KHSHP:n talous- ja tukipalvelujohtaja Tero Pitkämäen mukaan kiinteistöjen arvon alaskirjaus on perusteltua. Rakennuksille muodostui korkea tasearvo nykyiseen kirjanpitojärjestelmään siirryttäessä vuonna 1997, ja sitä myötä myös peruspääoma muodostui korkeaksi.

– Tätä asiaa on hyvä selvittää, samoin kuin mahdollisten arvonalennusten kohteena olevien kiinteistöjen rahoitusta sairaanhoitopiirin historiassa. Mikäli rakennusten arvonalennuksesta aiheutunut alijäämä tulisi jäsenkuntien maksettavaksi, on samat investoinnit tavallaan maksettu kahteen kertaan.

KHSHP:n hallitus käsittelee erilaisia malleja, joilla tilinpäätöstä voidaan oikaista. Päätökset asiasta tehdään hallituksen kokouksessa 21. toukokuuta. Jos KHSHP:n luottamuselimet päätyvät oikaisemaan tilinpäätöstä, sillä on vaikutuksensa myös omistajakuntien tilinpäätöksiin. Pitkämäen mukaan mahdolliset alaskirjaukset, poisto-ohjelmien muutokset tai muut vastaavat ratkaisut valmistellaan yhdessä omistajakuntien kanssa.

– Kaikissa vaihtoehdoissa selvää on, että kiinteistöillä on liikaa tasearvoa. Jollain tavalla niiden kirjanpidollista arvoa on laskettava vastaamaan todellisuutta. Ongelmallista asiassa on, jos kirjanpitotekniikka muodostuu esteeksi tehdä järkeviä ratkaisuja kansalaisten kannalta elintärkeiden palveluiden järjestämisessä, Pitkämäki pohtii.

Muuttunut tilanne johtaa myös siihen, että nykyisten sairaalakiinteistöjen myyntiä joudutaan puntaroimaan uudelleen sekä aikataulun että sisällön osalta. Myyntiä on valmistellut Newsec Advice Oy.

– Newsec Advise Oy on kertonut, että alustavaa kiinnostusta on ollut usealta taholta. Ennen kuin asiaa voidaan viedä eteenpäin, on tasearvoon liittyvät kysymykset tietysti ratkaistava. Myyntiin vaikuttaa se, kuinka tilinpäätöksen oikaisu tehdään: perutaanko pelkästään alaskirjauksen kattaminen vai tehdäänkö alaskirjaukselle jotain. On mahdollista, että yhtä osaa vanhasta sairaalasta käytettäisiin vanhan sairaalan osana, Seppo Ranta sanoo.

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Aiemmat kommentit

  1. Kirjatkaa po. arvonalennus poistoksi. Tehkää tappiollinen tilinpäätos. Tappiosta huolimatta oma pa pääoma jää plussalle.
    Valtuuston asiana on sitten ppäättää miten tappio katetaan. Tappio voidaan vähentää jostain muusta oman pääoman erästä tai jättää toistaiseksi näkyviin ( vaikkapa odottamaan hyviä tonttikauppoja!).

    Sauli Pitkänen, Oulu
    HTM, JHTT emeritus

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

*