Kuva: Ville Miettinen

Köyhyyttä ei tulisi käsitellä erillisenä politiikan haarana vaan osana kaikkea yhteiskunnallista politiikkaa, linjaa arkkipiispa Kari Mäkisen koolle kutsuma köyhyysryhmä.

– Kaikkea yhteiskuntapolitiikkaa, olipa kyse talous-, sosiaali-, vero-, koulutus- tai asuntopolitiikasta, tehtäessä on otettava huomioon kaikkein heikoimmassa asemassa olevien näkökulma, Mäkinen toteaa.

Köyhyysryhmä julkisti esityksensä seuraavalle hallitukselle tiistaina. Esitys sisältää sekä yleislinjauksia että konkreettisia toimenpide-esityksiä hyvinvointi- ja terveyseroihin puuttumiseksi ja niiden vähentämiseksi.

Ryhmän mukaan tarvitaan uutta suuntautumista, kun yhteiskuntaa arvioidaan eriarvoisuuden ja köyhyyden, kasvun, työllisyyden ja julkisen talouden näkökulmista.

Mainos– Uuden suuntautumisen lähtökohtana ja tavoitteena tulee olla kaikkien ihmisarvon takaaminen kaikissa olosuhteissa. Se on kaiken politiikan ensisijainen tehtävä, köyhyysryhmä esittää.

– Niukkuutta jaettaessa ratkaisujen eettinen, ihmisarvoa ja arvokkuuden kokemusta edistävä arviointi on entistä välttämättömämpää.

Ryhmän mukaan yhteiskuntaa ja yhteiskuntapolitiikkaa kaikilla politiikan alueilla on uudistettava tavalla, joka vahvistaa ennen kaikkea heikoimmassa asemassa olevien hyvinvointia ja terveyttä. Yhteiskunnallisten erojen ja jakojen laajentuminen on pysäytettävä vahvistamalla heikossa asemassa olevien suhteellista asemaa.

– Heikoimmassa asemassa olevien taloudellisen ja sosiaalisen aseman turvaamiseen kiinnitetään erityistä huomiota, kun kestävyysvajeen hallinta edellyttänee säästäväisyyden ohella myös menojen vähennyksiä.

Mainos– Kestävyysvajeen hallinta ei saa synnyttää eettistä ja inhimillistä kestävyysvajetta, köyhyysryhmä painottaa.

Köyhyysryhmässä ovat olleet mukana Akava, EK, SAK, STTK, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Kuntaliitto, Suomen Yrittäjät, sosiaali- ja terveysalan kattojärjestö SOSTE, Työttömien valtakunnallinen yhteistoimintajärjestö, Mielenterveyden keskusliitto, Työterveyslaitos ja Helsingin Diakonissalaitos. Esityksen ovat lisäksi allekirjoittaneet lapsiasiavaltuutettu ja Takuu-Säätiö.

Linkki köyhyysryhmän esitykseen

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

*