Uudellamaalla ja Ahvenanmaalla vanhuuseläköityminen on vähäisintä ennusteen mukaan. (Kuva: Ville Miettinen)

Nykyisistä kuntatyöntekijöistä noin 60 prosenttia jää vanhuus-, työkyvyttömyys- tai osatyökyvyttömyyseläkkeelle seuraavien 20 vuoden sisällä Kevan ennusteen mukaan.

Suhteellisesti eniten vanhuuseläkkeelle jääviä työntekijöitä on muun muassa lastenhoidon ja opetuksen johtotehtävissä.

Seuraavien 20 vuoden sisällä noin 45 prosenttia nykyisistä kuntatyöntekijöistä jää vanhuuseläkkeelle. Vajaa 9 prosenttia jää työkyvyttömyyseläkkeelle ja vajaa 7 prosenttia osatyökyvyttömyyseläkkeelle.

Kevan ennusteeseen on laskettu mukaan yhteensä noin 523 000 eläkevakuutettua kuntatyöntekijää, jotka olivat työ- ja virkasuhteissa vuoden 2013 lopussa.

– Eläköitymistahti noudattelee edelleen viime vuosien kehitystä, kertoo tilastoanalyytikko Petra Sohlman Kevasta. Eläköitymisennuste kuvaa tietyn joukon arvioitua eläköitymistä eikä huomioi vaihtuvuutta.

– Julkisella sektorilla työntekijöiden keski-ikä oli ETK:n arvion mukaan vuonna 2013 melkein viisi vuotta korkeampi kuin yksityisellä sektorilla. Ikä ei ole kuitenkaan ainoa vanhuuseläköitymiseen vaikuttava tekijä, vaan siihen vaikuttaa myös muun muassa eläkeikä, jossa on vielä joitakin ammattikohtaisia eroja.

Kainuusta joukolla vanhuuseläkkeelle

Maantieteellisesti kuntatyöntekijöitä eläköityy eniten Kainuussa, jossa jopa puolet jää vanhuuseläkkeelle vuoteen 2035 mennessä. Ahvenanmaalla ja Uudellamaalla puolestaan jäädään vanhuuseläkkeelle vähiten. Nykyisistä ahvenanmaalaisista kuntatyöntekijöistä vain 38 prosenttia ja uusimaalaisista 42 prosenttia jää vanhuuseläkkeelle lähivuosina.

Vanhuuseläkkeelle jäädään suhteellisesti eniten toimisto- ja asiakaspalveluammateista sekä hallinnon, suunnittelun ja tutkimuksen aloilta. Sosiaali- ja terveysalalla puolestaan eläköityminen on suhteellisesti pienintä.

Ammattiryhmittäin suhteellisesti eniten eläköidytään lastenhoidon ja opetusalan johtajien, osastonhoitajien ja ylilääkärien tehtävistä, ja vähiten nuorisotyön ohjaajien ja sairaankuljetuksen ensihoitajien tehtävistä.

Kun yhä useampi työntekijä jää eläkkeelle, myös maksettavien eläkkeiden määrä kasvaa. Kevassa on jo varauduttu tähän.

– Palkkasummaan suhteutettuna eläkemenot kasvavat seuraavien 20 vuoden aikana jopa lähes 10 prosenttiyksiköllä. Eläkevakuutusmaksut saadaan kuitenkin pidettyä nykyisellä tasollaan eläkerahaston tuotoilla ja varoilla, vaikka vakuutettujen määrä laskisi 10 prosentilla, kertoo rahoitusjohtaja Allan Paldanius Kevasta.

Ennusteessa ovat mukana kunnallisen eläkelain mukaan vakuutettujen työntekijöiden lisäksi myös kuntien valtion eläkelain mukaan vakuutetut opettajat. Ennuste pohjautuu aikaisempien vuosien eläköitymislukuihin.

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

*