Arkistokuva: Pixabay

Etelä-Karjalan kunnat tarjoavat tänä vuonna yli 40 harjoittelu- ja lopputyöpaikkaa korkeakouluopiskelijoille. Kunnat toivovat hakijoita LUT-yliopistosta, LAB-ammattikorkeakoulusta ja Etelä-Karjalan ulkopuolisista korkeakouluista.

Harjoittelupaikkoja on useilla eri aloilla viestinnästä liikunnan, kaupunkisuunnittelun ja ympäristötoimen tehtäviin. Harjoittelut ovat palkallisia. Haku on paraikaa auki.

Etelä-Karjalan kunnat haluavat korkeakouluopiskelijoita työllistämällä näyttää esimerkkiä yksityiselle sektorille. Toiveena on, että tulevaisuudessa myös alueen yritykset miettisivät aiempaa enemmän tapoja hyödyntää paikallisia nuoria toiminnassaan.

Esimerkiksi energia- ja ympäristöalan yritykset ovat lisänneet rekrytointejaan maakunnassa, mikä on myönteistä, sillä LUT-yliopisto on alan johtavia kouluttajia Suomessa.

MainosOpiskelijoiden muuttoliike

Kunnille opiskelijoiden palkkaaminen on myös sijoitus tulevaan. Etelä-Karjalassa koulutetaan paljon nuoria, mutta moni jättää maakunnan valmistuttuaan. Kunnat toivovat, että aiempaa useampi jäisi maakuntaan myös opintojen jälkeen.

Etelä-Karjala on muuttotappiomaakunta. Hyvien opiskelumahdollisuuksien vuoksi 15–19-vuotiaita nuoria tulee kuitenkin enemmän kuin lähtee. Parikymppisiä muuttaa Etelä-Karjalaan ja sieltä pois suunnilleen yhtä paljon. Noin 25 ikävuoden jälkeen lähtijät nousevat enemmistöön.

Suomen maakunnissa vähintään reilu puolet korkeakouluopiskelijoista jää pysyvästi alueelle. LUT-yliopiston opiskelijoista kuitenkin vain noin 16 prosenttia jää Etelä-Karjalaan.
Lappeenrannan kaupungin kehitysjohtajan Markku Heinosen mukaan moni nuori haluaisi jäädä, muttei ole löytänyt töitä.

MainosSamaa sanoo vuoden 2019 tutkimus. Siihen vastanneista Etelä-Karjalan korkeakouluopiskelijoista vain 22 prosenttia kertoi työskennelleensä opintojen aikana. Vastaajista 21 prosenttia ei ollut hakenut töitä. Enemmistö, eli 58 prosenttia olisi siis oletettavasti halunnut työskennellä, muttei päässyt töihin.

– Ensimmäisellä harjoittelupaikalla on suuri merkitys myöhemmälle uralle ja asuinpaikalle, Heinonen sanoo.

LUT-yliopisto on kansainvälinen oppilaitos. Lappeenranta yrittää saada myös nykyistä suuremman osan kansainvälisistä opiskelijoista jäämään kaupunkiin opintojen jälkeen.

Mainettaan parempi kunta-ala

Palkatessaan korkeakouluopiskelijoita harjoitteluihin, kunnat pääsevät näyttämään nuorille, millaisia työmahdollisuuksia kunta-alalla on. Ruokolahden kunnanjohtaja Tuomo Sallinen muistuttaa, että hyvän kokemuksen saanut harjoittelija palaa ehkä kuntatöiden pariin myöhemmin. Hän päätyi itsekin alalle päästyään aikoinaan harjoitteluun Iisalmen kaupungin keskushallintoon.

Jo se, että opiskelijat jakavat kokemuksiaan kaveripiirissään levittää tietoisuutta kunta-alasta.

– Kuntapuolen työpaikat ovat mainettaan parempia. Alan töitä ei kuitenkaan mainosteta ja tuoda riittävästi esille korkeakouluissa, ja monille nuorille jää kuva jäykästä ja vanhemmille suunnatusta alasta.

Kun nuorilla on vajavaiset tiedot kunta-alan työtarjonnasta, jää kiinnostus ajoittain vähäiseksi. Sallinen on saanut viime vuosina työhakemuksia lähes yksinomaa yli 40-vuotiailta.

Sallinen listaa kolme keskeistä syytä siihen, että kunta-alan tulisi kiinnostaa nuoria. Ensimmäiseksi, etenkin pienten kuntien tehtävät ovat erittäin monipuoliset, jolloin ihminen pääsee ylittämään itseään. Toisekseen kunnat ovat peruspalveluntuottajia. Kolmanneksi, ala on siinä mielessä vakaa, että kunnat tulevat työllistämään jatkossakin.

Kunnat ovat miettineet harjoittelupaikat myös niin, että niissä on tarpeeksi vaativuutta juuri korkeakouluopiskelijoille. Esimerkiksi hallintopuolen harjoittelijan Sallinen aikoo ottaa mukaansa kokouksiin ja antaa tälle toteutettavaksi vaativia suunnittelutehtäviä.

– On paljon tärkeitä lakisääteisiä suunnittelutehtäviä, kuten tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmat, jotka edellyttävät koulutusta, mutta joiden perusteelliseen toteuttamiseen varsinaisilla viranhaltijoilla on vaikeaa löytää tarpeeksi aikaa.

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

*