Luonnonsuojelualueiden merkitseminen kepeillä on maksanut 6 milj. euroa vuodessa, Kimmo Tiilikainen kertoi. (Arkistokuva. Kuva: Valtioneuvosto / Lauri Heikkinen)

Hallitus tavoittelee norminpurkuna lievennyksiä muun muassa rakentamismääräyksiin ja ympäristölupiin sekä nopeutta ja yhtenäisyyttä lupakäsittelyihin.

Maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen, kesk., ja liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner, kesk., kertoivat maanantaina hallituksen pyrkivän monella tasolla normien lieventämiseen ja purkamiseen. Kohteet vaihtelevat pienistä yksityiskohdista viranomaisten välisiin valituksiin.

Hallituksen Sujuvoitetaan säädöksiä -kärkihankkeessa muun muassa tienvarsimainonnassa siirrytään kielto- ja lupamenettelystä ilmoituskäytäntöön, ELY-keskukset luopuvat liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkojen rajaamisesta ja luonnonsuojelualueita ei enää tarvitse merkitä luontoon rajakepeillä.

Kepittämisestä luopuminen on maksanut arvion mukaan vuositasolla kuusi miljoonaa euroa, Kimmo Tiilikainen kertoi.

Virastojen valitukset minimiin

Isommalla yhteiskunnallisella tasolla on tavoite viranomaisten yksituumaisesta ja rationaalista toiminnasta: tavoitteena on minimoida viranomaisten keskinäiset valitukset, joista puhutuimpia lienevät kaavoitukseen, suojeluun, rakentamiseen ja ympäristöön liittyvät asiat.

Tavoitteena on, että tulevaisuudessa voitaisiin rakentaa yleiskaava-alueella ilman asemakaavaa, hajarakentamista helpotetaan, täydennysrakentaminen tehdään helpoksi niin, että koko kaavaa ei tarvitse muuttaa ja pienimuotoinen piharakentaminen helpottuu. Yleisesti pyritään vähentämään rakennusmääräyksiä. Myös esimerkiksi vähittäiskaupan suuryksiköiden sijoittamista vapautetaan.

Kustannusvaikutusarvio
kesäkuussa

Koko sujuvoittamispaketin kustannusvaikeuksia ministerit eivät arvioineet. Vaikutukset ovat kahdensuuntaisia, kun säästöjen lisäksi osa vaikutuksista on sellaisia, että ne lisäävät yritteliäisyyttä ja toimeliaisuutta. Tehoja tulee hallintoon, kun uudistukset nopeuttavat käsittelyjä.

Ministerit lupaavat arviot ja yhteiset mittarit uudistusten vaikutusten arviointineuvostolta kesäkuussa tänä vuonna. Hallituksen esitykset käsiteltäisiin suunnitelmien mukaan tänä ja ensi vuonna ja lakimuutokset tulisivat voimaan viimeistään 2018. Saman vuoden lopulla arvioitaisiin sujuvoittamisen tuloksia.

Hallituksen tavoitteena oli karsia myös kuntien tehtäviä. Tavoitesummaksi oli määritelty miljardi euroa. Hallitus totesi viime kuussa julkistetussa yhteenvedossa, että miljardin sijasta kokoon saatiin 400–500 miljoonan euron säästövaikutukset.

Kimmo Tiilikaisen haastattelu Kunta.tv:ssä:

Anne Bernerin haastattelu:

Kuntalehti 3/2016: Timo Kietäväinen: Hallitus nosti kädet pystyyn

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

*