Hallitus ja ay-liikkeiden edustajat pitivät yhteisen tiedotustilaisuuden toimenpiteistä, joilla kilpailukykyloikkaan pyritään. (Kuva: Valtioneuvosto / Sakari Piippo)

Hallitus on päättänyt perua kohua herättäneen suunnitelman leikata sunnuntaityöstä maksettavaa lisää ja ylityökorvauksia. Sen sijaan hallitus esittää, että lomarahaa pienennetään 30 prosenttia.

Hallitus listasi maanantaina keinoja, joilla tavoitellaan viiden prosentin ”kilpailukykyloikkaa”. Toimenpiteet on tarkoitus säätää pakottaviksi määräaikaisella kolmivuotisella lailla.

Loppiainen ja helatorstai muutetaan palkattomiksi vapaapäiviksi vuosityöaikaa lyhentämättä. Jos työtä ei tehdä näinä päivinä, vastaavat tunnit voidaan tehdä muuna aikana, jolloin työ tulee korvatuksi tehdyn työn mukaan.

Sairausloman ensimmäinen päivä palkaton ja sen jälkeisiltä kahdeksalta sairauspäivältä maksetaan 80 % normaalista sairausajan palkasta. Tämän jälkeen sairausajan palkka maksetaan työhön sovellettavan työehtosopimuksen mukaan.

MainosVuosiloman enimmäispituudeksi säädetään kuusi viikkoa. Tämä merkitsee pisimpien vuosilomien lyhenemistä julkisella sektorilla sekä lisäksi joillakin yksityisen sektorin aloilla.

Työntekijälle säädetään lakisääteinen oikeus lomarahaan. Toimenpiteiden tasapuoliseksi kohdentamiseksi säädetään vuosilomapalkan ja lomakorvauksen lisäksi maksettaville lomarahoille enimmäismäärä. Se olisi noin 30 prosenttia vähemmän kuin useimmilla aloilla nyt on.

Yksityisen työnantajan sosiaaliturvamaksua alennetaan 1,72 prosenttiyksiköllä. Tarkemmin rahoituksen rakenne ja aikataulutus, mukaan lukien mahdollinen porrastus, kuvataan kevään 2016 julkisen talouden suunnitelman yhteydessä.

Nuorten naisten tasa-arvoista kohtelua ja työllistymistä edistetään tasaamalla perhevapaista työnantajille aiheutuvia kustannuksia 2 500 euron kertakorvauksella.

Työnantajan on jatkossa tarjottava yli 20 hengen yrityksissä työterveydenhuollon palvelut kuuden kuukauden ajan irtisanomisajan jälkeen.

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

*