Kuva: Ville Miettinen
Kasvupalvelujen uudistamiseen valmistaudutaan pilottihankkeilla. TE-toimistot lopetetaan maakuntauudistuksessa.

Maakuntauudistukseen liittyvään kasvupalvelu-uudistukseen suunnitellaan pilotteja, kuten sote-uudistuksessakin. Maakunnat voivat hyödyntää kokeilussa saatuja tuloksia, kun ne järjestävät omia kasvupalvelujaan.

Kasvupalvelupiloteilla on siten sama tehtävä, kuin sote-piloteilla sote-uudistuksessa. Jokainen maakunta voi päättää, missä määrin se tuottaa palveluja itse ja missä määrin se hankkii niitä yksityiseltä sektorilta tai järjestöiltä.

Kasvupalvelupilottien on tarkoitus käynnistyä ensi vuoden alkupuolella. Piloteissa kokeillaan sellaisia uusia toimintatapoja, jotka sopivat tulevaan maakuntamalliin sekä uudistuvaan lainsäädäntöön.

Valmistaudutaan vastuun siirtymiseen

Uudistuksessa työnhakijoiden ja yritysten palvelujen järjestämisvastuu siirtyy ELY-keskuksilta ja TE-toimistoilta maakunnille vuoden 2021 alussa. Kasvupalvelupilotteja on käynnistymässä runsaat 20.

Kasvupalvelupiloteissa päästään kokeilemaan niitä uudenlaisia toimintamuotoja, joita maakunnilla on mahdollisuus ottaa käyttöön, kun maakuntauudistus toteutuu. Piloteissa kokeillaan esimerkiksi palvelujen järjestämisen ja tuottamisen eriyttämistä ja viranomaistoimintojen sujuvuutta.

Joissakin piloteissa kokeillaan siirtymistä yksittäisistä palveluostoista kokonaisen palveluprosessien hankintaan. Valtaosa piloteista kohdistuu henkilöasiakkaiden työllistämispalveluihin. Heikommassa työmarkkina-asemassa olevat on otettu huomioon monessa piloteista. Neljällä alueella kokeilu liittyy yrityksille suunnattuihin palveluihin.

Piloteissa kokeillaan eri asioita

Seinäjoelle on rakenteilla työllistymisen palveluallianssi, palveluyhteenliittymä, jolla pyritään tehostamaan ja parantamaan työmarkkinatukea saavien seinäjokisten työnhakijoiden palvelua ja palveluprosessia.

Etelä-Savon alueella on alkamassa ensi vuoden puolella Kasvo-kasvupalvelupilotti, joka tähtää heikommassa työmarkkina-asemassa olevien tai sellaisten asiakkaiden auttamiseen, joiden työllistymisen arvioidaan jo etukäteen muodostuvan vaikeammaksi.

Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen alueella on suunnitteilla kasvupalvelupilottikokonaisuus, joka keskittyy yrityksille suunnattujen palvelujen kehittämiseen. Yksi osapiloteista tähtää yritysten kansainvälistymiseen oppilaitosyhteistyön avulla.

Piloteista tarkemmin työ- ja elinkeinoministeriön sivulla.

 

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

*