Kevassa on mietitty, miten työvoimapulaan voitaisiin vastata Suomessa. Yksi keskeinen tehtävä on parantaa nykyisen työvoiman työssä jaksamista, Kevan johtava asiantuntija Ismo Kainulainen arvioi. (Kuva: Pixabay)

Pelkästään Uudellamaalla on 6 000 sairaanhoitajan vaje ja koko maan tasolla kaivattaisiin jo nyt yli 16 600 uutta sairaanhoitajaa. Vuonna 2021 hoitajia arvioitiin puuttuvan pelkästään Uudellamaalla 3 500 ja koko maassa 8 000.

Näin kertoo julkisen alan eläkevakuuttaja Keva, joka on selvittänyt, miten kuntien työvoimatarpeisiin kyetään vastaamaan nyt ja tulevaisuudessa. Nyt valmistunut selvitys on päivitys vuonna 2021 valmistuneeseen analyysiin. Selvityksen mukaan hoitajapula on kaksinkertaistunut kahdessa vuodessa.

Terveydenhuollon henkilöstötilannetta haastaa lisäksi se, että lähihoitajia arvioidaan tällä hetkellä puuttuvan 8 800. Vuonna 2021 vaje oli 738. Sen sijaan lääkärien kohdalla tilanne ei ole pahentunut.

Vuonna 2021 yleislääkäreistä oli analyysin perusteella 1 035 ammattilaisen vaje kuntasektorilla ja nyt analyysi näyttää 908 ammattilaisen vajetta.

Psykologit ja sosiaalityöntekijät erottuvat joukosta

Kun ammattiryhmien henkilöstötarvetta tarkastellaan sen mukaan, missä ammattiryhmässä on suurin vajaus suhteessa nykyiseen henkilöstöön, erottuvat joukosta sosiaalityöntekijät ja psykologit. Sosiaalityöntekijöiden 4 278 työntekijän pula on huomattava, kun ottaa huomioon, että Kevan eläkevakuutettujen määrä ammattiryhmässä on noin 7 240. Prosentuaalisesti tässä on 59 prosentin vaje.

Psykologien kohdalla työntekijöitä Kevan eläkevakuutettuna on 3 704 henkilöä ja tämän hetken työvoimavaje on 1 800 henkilöä, 49 prosenttia.

Määrällisesti suurin tarve sosiaalityöntekijöistä on Uudellamaalla, jossa työvoimavaje on 2 062 työntekijää.

Myös lastentarhanopettajista suuri pula

Myös lastentarhanopettajista on tälläkin hetkellä noin 6 000 osaajan pula maanlaajuisesti. Erityisopettajia kaivattaisiin noin 2 480 täyttämään nyt avoinna olevia vakansseja.

MainosLastentarhanopettajien tarve on kasvanut parilla tuhannella, erityisopettajien vaje on pysynyt ennallaan viime vuosina. Määrällisesti pahinta pula lastentarhanopettajista on Uudellamaalla, jossa yli 4 000 paikkaa olisi heti tarjolla ja lisäksi alueella olisi tarve nyt myös 1 130 erityisopettajalle.

Koulunkäyntiavustajista ja kokeista ylitarjontaa

Kevan analyysissä koulunkäyntiavustajien, kokkien sekä avustavien keittiötyöntekijöiden kohdalla luvut näyttävät työvoiman ylitarjontaa.

– Olemme miettineet paljon mistä koulunkäyntiavustajien määrässä on kyse ja voi olla, että työsuhteiden kesto ja kesäaika ovat tässä tekijöitä, joka mahdollisesti selittäisi näin suurta määrää, etenkin kun lukumäärä ylittää valtakunnallisen työvoiman määrän, Kevan johtava asiantuntija Ismo Kainulainen arvioi.

Kokkien ja avustavan keittiöhenkilökunnan määrä taas tuntuu suurelta julkisuudessa olleisiin alan työvoimapulauutisiin nähden, Kainulainen jatkaa tiedotteen mukaan.

– Tosin voi olla, että osa luvuista kertoo niin sanotusta rakenteellisesta työttömyydestä. Keittiöalan työvoiman tarjonnan määrä kylläkin kasvoi koronavuosina molemmissa ammattiryhmissä yli 1 600 työntekijällä.

Nykytahdilla ei ole luvassa helpotusta

Nyt laadittu ennuste ei lupaa työvoimapula-alojen tilanteeseen helpotusta lähivuosina tämän hetken eläköitymistahdilla ja nyt suunnitelluilla tutkintomäärillä.

– Vaikuttaa siltä, että meille on muodostunut tietyille ammattialoille pysyvä lovi tarvittaviin työntekijöihin, Ismo Kainulainen näkee.

Keva on lähestynyt suomalaisia puolueita asiantuntijamuistiolla, jossa todetaan, että työvoiman riittävä saatavuus edellyttää määrätietoisia ja laaja-alaisia toimia.

– On selvää, että työllisyysasteen nostamiseksi on toteutettava useita yhtäaikaisia toimenpiteitä. Yksi keskeinen tehtävä on parantaa nykyisen työvoiman työssä jaksamista.

Tilastoanalyysin Kevalle on toteuttanut Aula Research.

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

*