Kuntaliiton varatoimitusjohtajan Timo Kietäväisen mukaan kuntien veropohjaa on laajennettava, jotta kuntatalouksien heikkeneminen saadaan katkaistuksi.

– Kiinteistöverotusta tulee kehittää ja sen hyväksyttävyyttä parantaa. Maapohjan ja rakennusten arvoa on nostettava lähemmäs markkinahintoja, ja veron maksu pitää jaksottaa useampaan erään nykyisen enimmillään kahden erän sijaan. Kiinteistöveron ylärajoja pitää nostaa, Kietäväinen kirjoittaa Helsingin Sanomissa 16. helmikuuta.

Kunnille on Kietäväisen mielestä myös tuloutettava osa pääomaveron tuotosta.

– Nykyisin pääomaverotuloa saavat kansalaiset maksavat tuloistaan veroa vain valtiolle, eivät kotikunnalleen, vaikka he käyttävät kunnallisia palveluita, Kietäväinen toteaa.

Kuntien osuus yhteisöverotuloista tulee Kietäväisen mukaan säilyttää, ja kuntien vuoden 2015 lopussa päättyvä määräaikainen viiden prosenttiyksikön jako-osuuden korotus tulisi säätää pysyväksi.

– On lisäksi selvitettävä mahdollisuudet siirtää osa ympäristö- ja liikenneverojen tuotosta kunnille. Kuntien teiden ja katujen ylläpitomenot ovat valtion menoja suuremmat, mutta valtio kerää kaikki liikenteen verotulot.

Kietäväinen kirjoittaa, että pelkkä veropohjan laajennus ei riitä: kuntien tehtäviä ja velvoitteita on vähennettävä.

– Kokonaisia merkittäviä tehtäviä tuskin pystytään poistamaan. Sen sijaan julkisten palvelujen sisältöä ja tuotantotapoja voidaan muuttaa. Kuntien toimintojen ohjausta on joustavoitettava ja näin mahdollistettava tuottavuuden kasvu. Myös rakenneuudistusten tekemistä tulee jatkaa.

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

*