Timo Kietäväinen vastasi Kuntalehden kysymykseen, kannattaako Kuntaliitto Tanskan mallista työmarkkinatuen vastikkeellisuutta, jossa päivärahan saajilta edellytetään osallistumista johonkin hyödylliseen työhön. Tanskassa tällainen käytäntö tuli voimaan vuodenvaihteessa. Kelan tutkimusjohtaja Olli Kangas esitti tällaista käytäntöä vuodenvaihteessa Suomeenkin vaikeasti työllistyvien aktivoimiseksi.
Avoin työllistyminen ja 
laitoshoidon välttäminen
Kietäväisen mukaan vaikeasti työllistyvien aktivoinnilla tai sosiaaliturvan vastikkeeksi vaadittavalla työsuorituksella on yhteiskunnallista arvoa, mutta merkittävimmät hyödyt saadaan sitä kautta, että yhä suurempi osuus heistä työllistyy avoimille työmarkkinoille tai välityömarkkinoille tai että heikommassa asemassa olevien oman elämän hallinnan paranemisen myötä vältetään heidän ajautuminen laitoshoitoon.
– Jotta toimenpiteiden vaikuttavuutta voidaan parantaa, tarvitaan toimenpiteiden räätälöintiä yksilöllisesti. Tällainen toimintamalli vaatii voimavaroja, mutta on kokonaisvaikutuksiltaan edullisempaa ja erityisesti inhimillisesti parempaa kuin vaikutuksiltaan heikot massatoimenpiteet, Kietäväinen toteaa.
Kietäväinen johtaa Kuntaliiton työllisyysryhmää.
Kuntaliitto kannattaa
vastikkeellisuutta
Kuntaliitto kannattaa vastikkeellisuuden lisäämistä. Se kuitenkin edellyttää, että tarjolla on mielekästä työtä tai aktivointitoimintaa ko henkilöille, muuten vaarana on syrjäytymisongelmien paheneminen.
– Tällä hetkellä tarjolla ei ole riittävästi tuollaista työtä ei aktivointitoimenpiteitä eikä keinoja, eikä myöskään voimavaroja tuollaisen uudistuksen toteuttamiseen, Kietäväinen korostaa.
Työllistämisvelvoite
ei aktivoi sinällään
– Kuntien työllistämisvelvoitteesta luovuttiin 1990-luvun alkupuolella sen heikon vaikuttavuuden takia. Korkeiden kustannusten vastikkeeksi ei saatu työttömien työmarkkinakelpoisuuden parantumista. Tuollaista ei enää kannata uudelleen kokeilla, Kietäväinen linjaa.
Vastikkeellisuutta ei voida toteuttaa yksittäisenä toimenpiteenä. On välttämätöntä uudistaa aktivointitoimenpiteitä, selkeyttää vastuita valtion hallinnon ja kuntien kesken sekä kehittää välityömarkkinoita ja luoda yhteiskunnallisesti tarpeellisia avustavia työtehtäviä. Koko sosiaaliturvajärjestelmämme kaipaa uudistusta, Kietäväinen tiivistää.
Hän edellyttää, että TE-hallinto kykenee huolehtimaan myös vaikeasti työllistyvien palveluista. Kuntaliitto pitää tärkeänä myös, että työvoiman palvelukeskukset vakinaistetaan lakisääteistämällä niiden toiminta, joka perustuu TE-hallinnon, Kelan ja kuntien yhteistyöhön.
Vaikuttavuutta
parannettava
Kietäväisen mielestä aktivointitoimet pitää jakaa entistä selvemmin työhön tähtäävään toimintalinjaan ja toisaalta kuntien sosiaalitoimen vastuulle jäävään elämänhallintaa tukeviin palveluihin ja aktivointitoimiin.
– Eri toimijoille tarvitaan myös riittävät voimavarat huolehtia vastuistaan vaikuttavasti, asiakaskohtaisesti ja riittävän pitkäjännitteisesti. Nyt tarvitaan erityisesti vaikuttavuutta lisääviä toimenpiteitä, joilla parannetaan työttöminä olevien kansalaisten työmarkkinakelpoisuutta sekä kaikkien heikompien osalta heidän oman elämän hallintaan. Työttömien pallottelu julkisen sektorin sisällä on saatava loppumaan, Kietäväinen vaatii.
Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

*