Kunta-alan työmarkkinajohtaja Markku Jalonen. (Kuva: Kunta.tv)

KT Kuntatyönantajien työmarkkinajohtaja Markku Jalonen pitää hallituksen linjausta paikallisesta sopimisesta hyvänä tiekarttana edetä neuvotteluissa.

Työmarkkinajärjestöjen johtajat ja ministerit Jari Lindström, ps., Petteri Orpo, kok. ja Olli Rehn, kesk. tapasivat keskiviikkona Helsingissä

Hallitus jatkaa työmarkkinajärjestöjen kanssa keskusteluja paikallisesta sopimisesta ja henkilöstön aseman kehittämisestä yrityksissä.

Hallitus on viestinyt työelämän osapuolille, että paikallista sopimista kehitetään työehtosopimusten kautta ja sitä täydennetään lainsäädännöllä. Tavoitteena on yhdistelmä lainsäädäntöä ja työehtosopimuksissa soveltamista.

Hallituksen mukaan ratkaisun pitää sisältää seuraavat elementit: 1) Järjestäytymättömät työnantajat on saatettava samalle viivalle kuin järjestäytyneet koskien sekä oikeuksia että velvollisuuksia; 2) Paikallisesti on pystyttävä sopimaan työajoista sekä palkoista, palkanlisistä ja muista korvauksista; 3) Selviytymislauseke on määriteltävä sellaisia tilanteita varten, jolloin yritys kohtaa erityisen vaikeita haasteita; 4) Henkilöstön edustus ja tiedonsaanti on turvattava yrityksen hallinnossa ja 5) Lopullinen päätösvalta paikallisesta sopimisesta tulee olla työpaikoilla.

Markku Jalosen mukaan linjaus selkeyttää hallituksen tavoitteita ja antaa työmarkkinaosapuolille raamit edetä paikallisen sopimisen edistämisessä parhaillaan käytävissä yhteiskuntasopimus-neuvotteluissa.

Suomen yli 300 työ- ja virkaehtosopimusta ovat hyvin erilaisissa lähtötilanteissa paikallisen toisin sopimisen osalta. Kunta-ala on edelläkävijä paikallisessa sopimisessa, sillä sen sopimukset suovat laajat mahdollisuudet tehdä paikallisia sopimuksia, KT muistuttaa. Niitä tehdään etenkin palkkaus-, työaika- ja vuosilomamääräyksistä.

Jalonen pitää työpaikkojen ja palveluiden turvaamisen kannalta tärkeänä, että työnantajalle turvataan mahdollisuus taloudelliseen tilanteeseen sopeutettuun paikalliseen sopimiseen.

– Aito paikallinen sopiminen edellyttää, että todellinen päätösvalta paikallisen sopimisen hyväksymisestä on paikallisilla osapuolilla, Jalonen korostaa.

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

*