Kuva: Ville Miettinen

Kunnat ja kuntayhtymät säästivät viime vuonna henkilöstömenoissa 214 miljoonaa euroa, mikä on 1,1 prosenttia kunta-alan henkilöstömenoista, selviää KT Kuntatyönantajien keräämistä tiedoista.

KT:n mukaan säästöt hankittiin lähes ilman lomautuksia ja irtisanomisia, ja sama linja näyttää jatkuvan.  Kunnat ja kuntayhtymät tehostivat toimintaansa työjärjestelyillä ja uusilla toimintatavoilla ja hyödynsivät luonnollista poistumaa. Avoimeksi tulleiden tehtävien täyttämistä harkittiin edelleen tarkoin, ja sijaisten ja määräaikaisten käyttöä pyritään yhä vähentämään.

Säästöjä on syntynyt mm. henkilöstön sairauspoissaolojen vähenemisen ansiosta ja vähäisemmän varhaiselle työkyvyttömyyseläkkeelle jäämisen ansiosta. Molemmat muutokset pienentävät työnantajalle sairastamisesta ja varhe-maksuista aiheutuvia kustannuksia.

KT:n mukaan seutuyhteistyö on kuntayönantajien mielestä hyvä keino säästää henkilöstömenoissa. Säästöjä on haettu myös ulkoistamalla tai yhtiöittämällä toimintoja. Toisaalta moni vastaaja ilmoitti vähentäneensä ostopalvelujen tai vuokratyövoiman käyttöä.

KT:n tiedustelu kuntien ja kuntayhtymien henkilöstömenoihin kohdistuvista sopeutustoimista toteutettiin joulukuussa 2018. Se lähetettiin kaikkiin Manner-Suomen kuntiin ja kuntayhtymiin, joista tiedusteluun vastasi 202. Vastanneiden palveluksessa on 68 prosenttia kunta-alan henkilöstöstä.

Lokakuussa 2017 kunnissa ja kuntayhtymissä työskenteli Tilastokeskuksen mukaan 419 000 palkansaajaa. KT:n tiedustelussa kuntatyönantajat arvioivat, että vuonna 2020 kuntasektorilla työskentelee 410 000 palkansaajaa.

Vuonna 2018 kunta-alan yhteen lasketut henkilöstömenot olivat 20,3 miljardia euroa.

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Aiemmat kommentit

  1. Säästöä syntyy kun jokaisen kunnan työntekijän; kunnanjohtajien, teknisen toimen työntekijöiden, opettajien, lääkärien, sairaanhoitajien, päiväkodin työtekijöiden, nuorisotyöntekijöiden, sosiaalitoimen työntekijöiden lomarahapalkoista vähennetään 30 %. Vähennetäänkö ministerien ja kansanedustajien palkoista mitään? – Osallistuvatko he mitenkään säästötalkoisiin?

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

*