Kuva: Ville Miettinen
KT Kuntatyöntajia allekirjoitustilaisuudessa edustivat valtuuskunnan puheenjohtaja Kirsi-Marja Lievonen ja työmarkkinajohtaja Markku Jalonen.

Kunta-alalle 8. helmikuuta saavutetun neuvottelutuloksen mukaiset työ- ja virkaehtosopimukset allekirjoitettiin Kuntatalolla perjantaina.

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö (JUKO) ei osallistunut allekirjoitustilaisuuteen, yliopistosektorin työtaistelun vuoksi. JUKO tiedotti perjantaina, että jättämällä neuvottelutulokset pöydälle se haluaa vauhdittaa yliopistosektorin neuvotteluja.

KT Kuntatyöntajien työmarkkinajohtaja Markku Jalosen mukaan KT:n on vaikea ymmärtää ja hyväksyä JUKOn ratkaisua.

Myös KT:n valtuuskunnan puheenjohtaja Kirsi-Marja Lievonen piti tilannetta hämmentävänä. Sopimukset tulevat voimaan vasta, kun kaikki pääsopijajärjestöt ovat allekirjoittaneet sopimukset.

Mainos– Nyt on tilanne, että emme voi laittaa sopimuksia vielä täytäntöön. On tämä vähän kiusallista. Kun itsekin olen henkilöstöjohtaja, pitäisi alkaa ohjeistaa omaa organisaatiota ja miettiä, miten laitetaan näitä asioita täytäntöön.

Luukkainen pahoittelee

JUKOa edustava OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen pahoittelee kuntakentälle koituvaa harmia mutta muistuttaa, että yliopistosektorin neuvottelutilanne on ”varsin käsittämätön”.

– Korostan, että tämä ei millään tavalla eikä missään muodossa ole kuntatyönantajaa kohtaan suunnattu toimi, Luukkainen sanoo Kuntalehdelle.

– Kiitämme kuntatyönantajaa ratkaisukeskeisestä neuvottelutavasta, jonka soisi leviävän myös yksityisen sektorin toimintatavaksi, Luukkainen sanoi.

Kunta-alan koulutettua hoitohenkilöstöä (KoHo) allekirjoituksessa edustanut Superin puheenjohtaja Silja Paavola piti kunta-alan sopimusta paitsi palkkaratkaisuna myös tulevaisuusratkaisuna.

– Maan hallitus ei katso samalla tavalla ole osannut katsoa tulevaisuuteen, kuten kuntatyöntekijät. Siitä kiitos kaikille neuvottelijoille, myös poissaoleville Paavola sanoi.

Paavolan mukaan sopimukseen kirjattu sote-työryhmä, jossa kaikki järjestöt ovat mukana, antaa turvan sote- ja maakuntauudistukseen varautumiseen.

– Siellä on erikseen terveydenalan työryhmä, ja so-työryhmä siinä on otettu huomioon kokonaisuus, mitä työntekijöille voi tapahtua. Maan hallitus ei ehkä ole ymmärtänyt, että se liikuttaa 220 000 työntekijää. TES on se joka sitä liikuttaa. Kunnillekaan ei ole aina itsestään selvää, miten kaikki liikkuu.

Pitkä sopimuskausi

Markku Jalonen muistuttaa, että sopimuskausi, 2 vuotta 2 kuukautta, on pidempi kuin tavallisesti.

– Se oli alun perinkin keskeinen tavoitteemme. Se antaa valmisteluaikaa ja pelivaraa valtavassa muutoksessa, joka meillä on edessä, Jalonen sanoo sopimuksen kestosta.

– Siltä osin voi olla tyytyväinen, että se kutakuinkin kattaa ne tavoitteet, jotka KT:n valtuuskunta asetti sopimuksen teolle.

Kirsi-Marja Lievosen mukaan sopimusten päättyminen on helpotus.

Kierros oli vaikea, kun siihen tuli muutakin kuin palkka ja kunta-alan sopimuksessa olevat tekstit. Se lisää aina vaikeuskerrointa, kun ristiriitojen ratkaisemisen eväitä on vaikeampi löytää.

– Taustalla kummittelee sote- ja maakuntauudistuksen lainsäädäntö, jota ei ole edes vielä olemassa.

– Tuntui hyvältä, että löydettiin luovia ratkaisuja ja ollaan näin pitkällä.

Linkki: Katso Markku Jalosen haastattelu Kuntalehden Facebook-sivulta

Kunta-alan ratkaisulle skoolasivat Markku Jalosen ja Kirsi-Marja Lievosen kanssa muut allekirjoittajat, Julkisen alan unionia edustavat JHL:n puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine ja Jytyn puheenjohtaja Maija Pihlajamäki sekä KoHoa edustaneet Silja Paavola ja Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkönen. (Kuva: Ville Miettinen)

TAUSTA: KUNTA-ALAN SOPIMUS YLEISELLÄ LINJALLA

Sovittu sopimuskausi alkaa takautuvasti tämän kuun alusta ja kestää vuoden 2020 maaliskuun loppuun. Sopimuskauden ensimmäisenä vuotena toteutetaan toukokuun alussa yleiskorotus, joka on 26 euroa tai vähintään 1,25 prosenttia.

Vuoden 2019 alussa tulee paikallinen 1,2 prosentin suuruinen järjestelyerä ja 1.4.2019 vielä yhden prosentin yleiskorotus.

Lisäksi neuvotteluosapuolet ovat sopineet paikallisen tuloksellisuuteen perustuvan kertaerän perusteista ja maksamisesta.

Neuvottelutuloksen mukaan sote-alan henkilöstön yleisistä palkkaus- ja työaikajärjestelmiin liittyvistä palvelussuhteen ehdoista neuvotellaan SOTE-neuvotteluryhmässä 2018−2019. Prosessi liittyy sote- ja maakuntauudistukseen. Sote-henkilöstöön sovelletaan kunnallista yleistä virka- ja työehtosopimusta siihen saakka, kunnes maakunta- ja yrityssektorien työ- ja virkaehtosopimukset tulevat voimaan.

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

*