Hallituksen hanke Kuntakokeilut kuntien velvoitteiden vähentämisen tueksi on väliraportin mukaan edennyt pääosin hankesuunnitelman mukaisesti.

Kokeilut ovat edenneet lähes kaikissa kokeilukunnissa ja jatkuvat joko täysin tai osin suunnitelman mukaisesti.

Kuntakokeiluja toteutetaan vuosien 2015–2016 aikana kuudessa erilaisessa toimintamallissa yhteensä 16 kunnassa tai kuntaryhmässä. Erillisiä kokeiluja on yhteensä 46. Kuntayhtymien kautta kokeilussa on mukana 57 kuntaa.

Kuntakokeilujen kuusi toimintamallia ovat hyvinvoinnin integroitua toimintamallia koskeva kokeilu, koulutuspalveluja koskeva kokeilu, kuntien valvontaa koskeva kokeilu, asumispalveluja koskeva kokeilu, kuntien ja Kansaneläkelaitoksen yhteistyötä koskeva kokeilu sekä nuorisotakuuta koskeva kokeilu.

MainosHyvinvointimallin kokeilussa keskeistä on ollut sähköisen asiakasrekisterin perustaminen, asiakasvastaavan työskentelytavat, moniammatillisen tiimin ja työskentelytavan kehittäminen sekä yhteisen palvelusuunnitelman toteuttaminen. Yhteisen palvelusuunnitelman työstämisessä mukana olleet arvioivat, että suunnitelma on auttanut asiakkaan kokonaistilanteen arviointia, selkeyttänyt rooleja ja vastuunjakoa sekä mahdollistanut palvelujen oikea-aikaisuuden. Asiakkaat ovat olleet tyytyväisiä. Haasteita on ollut esimerkiksi henkilöstön sitoutumisessa sekä sähköisen asiakasrekisterin puuttumisen vuoksi.

 

Valvonta ei heikentänyt palvelun laatua

 

MainosKoulutuspalvelukokeilun pääpaino on siirtynyt lukioiden hallinnollisesta yhdistymisestä yhteisesti opetettavien kurssien aikaansaamiseksi. Kokeilu ei ole edennyt alkuperäisen aikataulun mukaisesti, mutta yhteistyö kolmen lukion välillä on kokeilukuntien mukaan lisääntynyt.

Valvonnan kokeilussa uusilla toimintatavoilla ei ole asiakkaiden ja henkilöstön kokemusten mukaan ollut negatiivisia vaikutuksia palvelun laatuun tai asiakkaiden kokemuksiin. Hyvinvointiteknologian hyväksikäytön hyötyjä on mitattu ja tuloksia on voitu hyödyntää vasta vähäisessä määrin henkilöstön resursoinnissa.

Asumispalveluiden kokeilussa merkittävässä roolissa on uusien toimintatapojen käyttöönottaminen ja kehitystyö. Asiakkaisiin suunnattuja toimintakykyä kehittäviä, ylläpitäviä ja osallistavia toimintatapoja on edelleen kehitetty ja pilotoitu kokeilukunnissa. Verkostomainen kehitystyö ja uusien tahojen − esimerkiksi kolmas sektori, seurakunnat, oppilaitokset −  ovat olleet kehitystyössä mukana. Palvelualuemallin kehitystyö on toteutunut osin. Hyvinvointiteknologisten sovellutusten hyödyntämistä on jatkettu.

 

Nuorisotakuun tavoitteet toteutuneet

 

Kunta-Kela yhteistyökokeilussa Vantaan kaupungin ja Kelan laajennettu kokeilu jatkuu suunnitelman mukaisesti. Toimeentulohakemusten vastaanottaminen ja asiakasneuvonta toteutuvat Kelan toimipisteissä. Hakemusten jättämismäärä on vielä tavoitteeseen nähden pieni, mutta kokeilusta saadaan kokemusta valtakunnallisesti samanaikaisesti tehtävään kehitystyöhön.

Nuorisotakuun kokeilussa asetetut tavoitteet matalan kynnyksen palveluiden kehittäminen ja kunnan ja TE -toimiston yhteistyön kehittäminen ovat toteutuneet lähes kaikissa kokeilukunnissa. Yhteistyö on tiivistynyt ja hyötyjä nähdään nuoren prosessien lyhenemisenä.

Koko raportti on luettavissa täällä

 

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

*