KT Kuntatyönantajat ja kunta-alan pääsopijajärjestöt ovat sopineet 18.4.2017 kuntasektorin sopimusten soveltamisesta maakunnissa sekä kuntasektorin ja maakunnan yhtiöitetyssä toiminnassa. Sopimuksia sovelletaan kuntien ja maakuntien työnantajaedunvalvonnasta annetun lain voimaantulosta alkaen.

Kyseessä on väliaikaisratkaisu, jolla halutaan mahdollistaa sopimusoikeudet ja sovellettavat työehdot ennen kuin varsinainen uusi kuntien ja maakuntien sopimus- ja neuvottelujärjestelmä saadaan sovittua. Työnantajille tarjotaan tällä järjestelyllä mahdollisuutta säilyttää syntyvä uusi työnantajaorganisaatio kuntasopimusten piirissä siirtymäkauden ajan.

Neuvottelutuloksen mukaan maakuntien henkilöstöön sovelletaan kulloinkin voimassa olevia kunta-alan työ- ja virkaehtosopimuksia.

Myös kunnan, kuntayhtymän ja maakunnan osakeyhtiöön tai säätiöön sovelletaan työehtosopimuksia, jos henkilöstö on KT:n jäsenyhteisöksi liittyneen yhteisön palveluksessa.

MainosSopimukset ovat voimassa, kunnes kuntien ja maakuntien työnantajaedunvalvonnasta annetun lain (ns. KT-lain) mukaiset maakuntia ja yrityksiä koskevat työ- ja virkaehtosopimukset tulevat voimaan. KT ja pääsopijajärjestöt jatkavat edelleen neuvotteluja kuntien, maakuntien ja niiden yritysten uudeksi sopimus- ja neuvottelujärjestelmäksi. Määräaikaisten sopimusten soveltaminen päättyy kuitenkin viimeistään 31.1.2019.

KT:n valtuuskunta on hyväksynyt sopimukset 20.4.2017. Pääsopijajärjestöjen hallinnot hyväksyvät ne huhti-kesäkuussa. Sopimukset allekirjoitetaan, kun eduskunta on hyväksynyt sote- ja maakuntauudistusta koskevan lainsäädännön.

 

MainosJatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

*