Kuva: Pixabay
Kuntasektorin työterveyshuolto kiinnostaa eri tahoilla.

Kuntien, sairaanhoitopiirien ja Kevan valtakunnallisen työterveyskonsernin valmistelu etenee. Taimi-konserniksi nimetyn hankkeen tavoitteena on tuottaa in house -toimintana omistajilleen tehokkaasti laadukkaita työterveyshuollon palveluja. Taimi Oy on perustanut ensimmäiset alueyhtiöt. Viime viikolla HUS:in valtuusto hyväksyi Taimi Oy:n aiesopimuksen.

Kuntasektorin pitää yhtiöittää työterveyshuollon sairaanhoito- ja muut terveydenhuoltopalvelut, 1.1.2019 mennessä, mikäli tarkoitus on myydä palveluja ulos. Kunta, kuntayhtymä ja niiden tytäryhtiöt voivat kuitenkin edelleen työnantajan roolissa tuottaa omalla henkilöstölleen kokonaisvaltaiset työterveyshuollon palvelut samalla tavalla kuten muutkin työnantajat. Kaikilla työnantajilla on nyt ja jatkossa työterveyshuoltolain velvoite järjestää omille työntekijöilleen työterveyshuoltopalvelut.

Yksityiset työterveysyhtiöt ovat suhtautuneet varauksellisesti Taimi-konsernin valmisteluun ja lähestyneet HUSin päättäjiä. Taimi-yhtiöitä ei viedä markkinoille, eli ne eivät kilpaile muiden toimijoiden kanssa ulkopuolisista asiakkaista. Yksityistä sektoria kuitenkin kiinnostaisi saada kuntasektorilta asiakkaita.

Ennenaikainen eläköityminen tulee kalliiksi

Työterveyshuollon järjestämisen sekä vaikuttavuuden kehittämistarve ei ole sidottu sote-uudistukseen. Työterveyshuolto on rajattu sote-uudistuksen ulkopuolelle, mikä on herättänyt ristiriitaisia rektioita.

Pois rajaamista on perusteltu sillä, että työterveyshuollon tarkoitus on ehkäistä ennalta työhön liittyviä sairauksia ja tapaturmia ja edistää työntekijöiden terveyttä ja työ- ja toimintakykyä. Vaikuttavan työterveyshuollon katsotaan vähentävän työnantajien henkilöstökustannuksia ja muun muassa vähentävän ennenaikaista eläköitymistä.

Kuntien henkilöstön sairauspoissaolot ja ennenaikaiset eläköitymiset aiheuttavat kahden miljardin euron vuotuiset kustannukset.

Markkinoille ei haluta

Taimi-konserni on ollut vireillä alkuvuodesta.  Keva alkoi eräiden kuntien ja sairaanhoitopiirien aloitteesta käynnistää hanketta, jonka tarkoituksena on ollut selvittää, haluavatko julkiset toimijat valtakunnallisen työterveyshuoltokonsernin ja olisiko se taloudellisesti ja toiminallista järkevää.

Hanketta on syyskuusta lähtien valmistellut valmisteluryhmä, jossa on mukana olevista alueista viranhaltijaedustus, Kevan edustajat sekä Kuntaliiton asiantuntijaedustaja. Hankeryhmä päätyi siihen, että valtakunnallista markkinoilla toimivaa työterveysyhtiötä, ei ole tällä hetkellä edellytyksiä rakentaa. Sen sijaan valtakunnallista in-house -yhtiötä on päätetty valmistella.

Tammikuussa tärkeä kokous

Tammikuun puolivälissä pidetään valmisteluryhmässä mukana olevien tahojen ylimmälle johdolle Taimi Oy:n omistajakokous. Siinä on tarkoitus linjata konsernin rakentamisen periaatteet, prosessia sekä aikataulua.

Tällä hetkellä Taimi Oy:n valmistelussa on mukana kiinnostuneita tai aiesopimuksen jo hyväksyneitä tahoja kuudesta–seitsemästä eri maakunnasta.

Eero Karisto
Eero Karisto
eero.karisto@kuntalehti.fi
Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

*